VINYES MORTITX RESTAURA UNA SÍNIA DEL SEGLE XVIII

377

Vinyes Mortitx ha restaurat una espectacular sínia del segle XVIII, situada al “Camp groc”, sementer situat a mà dreta baixant direcció a la bodega, on creixen les parres de malvasia. No només s’ha restaurat tota la part de pedra (el coll), sinó que s’han reconstruït totes les parts de fusta com la roda o la perxa, s’ha arreglat i restaurat tot el sistema d’engranatges metàl·lics, i fins i tot s’han posat els cadufos. “Ha estat una feina multidisciplinària” explica Pere Nadal, president de Vinyes Mortitx, que ha estat coordinada per Martí Solivellas. La feina de pedra ha estat realitzada pel marger Joan Buades, mentre que totes les parts de fusta han estat fetes pel fuster Damià Perelló. La sínia ha quedat pràcticament funcional fins al punt que “si ara li enganxam una somera, trauria aigua”, explica Nadal. També s’han recuperat tots els voltants de la sínia, una paret de pedra seca, l’esplanada que envolta la sínia, un safareig i unes piques de rentar. Tot s’ha pogut fer gràcies a una subvenció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

Moment de la restauració de la sínia en que va començar a treure aigua

La sínia serà presentada oficialment a tots els socis a l’assemblea general que tindrà lloc aquest dissabte 19 de juny. Cal recordar que tot i que les vinyes de Mortitx es troben dins el municipi d’Escorca, una part important dels socis són de Pollença.

La roda s’ha hagut de fer completament nova

La sínia és un dels tres elements recollit al catàleg de béns immobles d’Escorca. Els altres són un pou de capella amb uns rentadors, i un aljub situat a l’entrada de la finca i que té devers 16 metres de llargària per quatre. A més, formant part del conjunt de l’aljub, hi ha un característic aqüeducte que transportava aigua de Mortitxet. Tots aquests elements són aproximadament de la mateixa època que la sínia, s. XVIII.

La sínia i els altres elements catalogats poden ser visitats lliurement per excursionistes en qualsevol moment, donat que hi ha un pas obert per als excursionistes que volen anar fins a la finca pública de Mortitx. Tot i això, qui vulgui més informació es pot acostar a la bodega qualsevol matí de dilluns a divendres, on no només l’informaran sobre l’espectacular patrimoni material i immaterial de finca, sinó que podrà tastar els vins que allà s’hi elaboren.

PUBLICITAT
Parts de la sínia. Font: Direcció Insular de Patrimoni
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT