UNIDES PODEM REPARTEIX L’AUGMENT DE SOU ENTRE QUATRE ASSOCIACIONS LOCALS

141

La primera acció del nou equip de govern a l’ajuntament de Pollença, un 2 de juliol de 2019, va ser la pujada de sous i dietes dels regidors. Unides Podem Pollença no hi estava d’acord i no hi continua estant d’acord ara. Per això, varen decidir destinar un percentatge del sou del regidor Micheal L. Muller a entitats socials de Pollença que duen a terme projectes que reverteixen en el benestar comú dels pollencins.

Aquest 2022, els 2.040 euros “de més” que els pujaren aquesta legislatura respecte la passada, Unides Podem Pollença els ha repartit a raó de 510 euros, entre quatre entitats.

 • Associació Arrels Marines: entitat sense ànim de lucre que realitza projectes i actuacions enfocades a la conservació, manteniment i defensa del medi natural. També realitza una tasca de difusió i d’educació mediambiental, prioritzant una planta vital per el nostre ecosistema, la posidònia.
 • Esbart de Sant Jordi (Colla Gegantera): entitat sense ànim de lucre que fomenta la cultura pròpia, acudint a múltiples actes amb tradició del nostre poble. Treuen a relluir caparrots i gegants per recordar alguns dels nostres orígens i permeten conservar l’essència de moltes festivitats.
 • Club Voleibol Pollença: seguim amb la línia d’ajudar a clubs esportius que fomenten esports diferents dels tradicionals / més coneguts i/o practicats. Enguany, hem escollit aquest esport i el Badminton per apostar per un Municipi amb diversitat d’esports a practicar. La donació pot servir per adquirir, per exemple, material com pilotes, xarxes i altres necessitats del Club.
 • Club Badminton Pollença: com l’exposat anteriorment, el Badminton també és un esport amb menys visibilitat mediàtica que volem ajudar a donar-se a conèixer. Amb la donació, podran adquirir material com raquetes, volants, xarxes i altres necessitats del Club.

Donatius 2020

L’any 2020 es va fer una donació de 1.200€ (el càlcul havia sortit de 1.008€, però es va estimar oportú pujar-ho per la situació provocada per la COVID-19), a les entitats:

 • AFAMA (400€)
 • UNDERMOLL (400€)
 • ONIT (400€)

Donatius 2021

L’any 2021 es va fer una donació de 1.700€ a les entitats:

PUBLICITAT
 • Associació Cultural Cap de Fibló (400€)
 • Associació d’Artesans/es de Pollença (400€)
 • Club Esportiu de Patinatge de Pollença (400€)
 • Associació Cat Protection Pollença (400€)
 • Món Verd (manteniment plana web) (100€)

Com es fa el càlcul?

“Unides Podem Pollença no estava d’acord (i així segueix sent) amb la pujada de sous i dietes que va realitzar l’equip de Govern de dretes”. Per això, “després d’anar treballant diverses propostes en diferents Grups de Treball (09/07/2019 i 10/02/2020 concretament), vàrem decidir que anualment faríem una donació”.

Aquest donatiu es fa “a partir de calcular la diferència entre les antigues retribucions per ser portaveu d’un Grup Municipal (legislatura 2015-2019, 6.000€ bruts anuals) i la nova (8.400€ bruts anuals), una vegada reconegudes les obligacions tributàries del nostre regidor. Per tant, fets els càlculs sobre les retribucions de l’any 2021, el resultat ha donat un excedent de 2.040€” que ja han estat transferits a les quatre entitats abans esmentades.

Ajuda ciutadana

Des d’Unides Podem, animen la ciutadania a què si coneix iniciatives que considera positives i que fan una tasca social que pot requerir d’un suport econòmic puntual, els les enviï. “Estarem encantats/des de rebre propostes per anar pensant la donació a fer l’any que ve respecte de les retribucions de tot l’any 2022. Tot i haver proposat i reiterat en diverses ocasions que mos mostràvem disposats/des a col·laborar per repensar les retribucions que tenim com regidors/es, aquest equip de Govern no fa cas, i no en farà fins final de legislatura (ho hem proposat a sessions plenàries, a les al·legacions als pressupostos de 2020 i 2021, i a les de 2022)”.

Per a informació més detallada sobre l’exercici de la transparència per part d’Unides Podem, consultau aquí.

PUBLICITAT