UNIDES PODEM PRESENTA AL·LEGACIONS ALS PRESSUPOSTOS DE 2022

158

Unides Podem Pollença presenta al·legacions als pressupostos de 2022, comptes que s’aprovaren inicialment al darrer Ple ordinari, celebrat dia 31 de maig.

Després d’estudiar la documentació existent i parlar amb els tècnics municipals, Unides Podem ha revisat els programes electorals dels diferents partits polítics amb representació municipal i les propostes realitzades abans i després de les eleccions del 26 de maig de 2019. A més a més, també ha repassat el document “posicionament Unides Podem Pollença sobre el Romanent de Tresoreria, any 2020”, que lliuraren a l’equip de govern el mes d’agost de 2020 i repecte el qual encara no han rebut resposta. En base a tot plegat, demanen:
➔ Unificar les partides de compra d’aliments i d’ajuts per cobrir necessitats urgents en una sola anomenada Prestacions cobertura necessitats bàsiques urgents dotada amb 175.600€ (aproximadament), reiterant de nou la necessitat de modificar el Reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials. També que s’incrementin les subvencions a les entitats socials del Municipi fins als 80.000€. Tornem a sol·licitar, com a l’any 2020 i 2021, que augmentin les subvencions a totes les Terceres Edats fins els 2.500€ (pàg. 5, 6 i 17).
➔ Com proposat al 2020 i 2021, crear una subvenció per donar suport als comerços (digitalització i millora eficiència energètica, aquesta vegada dotada amb 25.000€) i augmentar la partida de promoció dels productes locals i de proximitat fins als 18.000€ (pàg. 7 i 18)
➔ Tornem a proposar que se faci l’estudi per municipalitzar el servei de platges amb una partida de fins a 25.000€, incloent el contracte menor per l’estudi i per actuacions anuals repetitives (pàg. 5 i 17)
➔ De nou, augmentar la quantia destinada a la partida de mobiliari urbà parcs i jardins infantils, reiterant la proposta d’un nou parc infantil a la Cala Sant Vicenç que sigui consensuada amb la ciutadania (pàg. 4 i 17).
➔ Tornar a dotar la partida corresponent (amb 100.000€) perquè es puguin realitzar pressupostos participatius sectoritzats per grups d’edat (pàg. 4 i 17).
➔ Sol·licitem, com a l’any 2020 i 2021 que es creïn 2 subvencions nominatives per les AMIPA de l’Escoleta de la Gola i l’Escola de Música amb 1.000€ per cada una (pàg. 6 i 18).
➔ Baixada de sous, dietes dels regidors/es i de les assignacions dels grups municipals. Tornem a insistir amb la necessitat d’aprovar una RLT (relació de llocs de treball) pel personal de l’Ajuntament, i amb la necessitat d’ampliar la plantilla orgànica de l’Àrea de Benestar Social (treballadors/es socials i educadors/es socials) (pàg. 8-14 i 18).
➔ Inversions a fer amb el Romanent de Tresoreria per l’any 2022: es demanen diverses inversions com (pàg. 15, 16 i 19):

  • Encarregar un Pla Director de Clavegueram, cost de 120.000€ aproximat
  • Realitzar un estudi per l’encomana de gestió del servei de clavegueram a EMSER 2002 SLU
  • Pollença Ciutat Educadora, contracte per programa temporal inicialment finançat amb Romanent per fer el diagnòstic, estudi, coordinació i implementació de la iniciativa amb el Pla Educatiu de Ciutat.
  • Dotar la partida per realitzar l’assessorament i implementació del catàleg de relació de llocs de treball (RLT).
  • Crear una nova partida per elaborar un Pla de Joventut actualitzat i la projecció del futur Casal per Joves.
PUBLICITAT
PUBLICITAT