UNIDES PODEM DESCARTA ASSISTIR ALS CONSELLS D’ÀREA PER DEBATRE ELS PRESSUPOSTOS DE 2021

126

A través d’una nota de premsa, Unides Podem anuncia que “no acudirà als Consells d’Àrea per parlar dels Pressupostos de l’any 2021”. Així ho comunicaren ahir, 9 de març, al batle de Pollença, Bartomeu Cifre  Ochogavía, i al regidor delegat de l’Àrea de Participació Ciutadana, Mateu Soler.

Des d’Unides Podem, apunten que “el format escollit no permet el desenvolupament de l’article 34 del reglament:  

Als consells d’àrea es debatrà la política i pressupostos de cada àrea de la  Corporació, i les entitats i persones podran sol·licitar qualsevol informació i  aportar idees i suggeriments. Els responsables municipals es comprometran a  argumentar i a comunicar la viabilitat de les propostes presentades en un  termini màxim de trenta dies. Els consells d’àrea també podran ser de grups  d’edat (consell d’infants, de joventut, de gent gran…)”.  

Unides Podem assegura que “no es pot desenvolupar un debat seriós quan es divideixen totes les Àrees de l’Ajuntament en 4 grups, i es dona de temps per a cada grup 30 minuts (menys l’últim que sembla serà d’1 hora). Això demostra que és un pur tràmit i que no hi ha cap  interès en escoltar ni debatre, realment, amb la ciutadania de Pollença”.

PUBLICITAT

A més a més, Unides Podem retreu que tampoc es respecta l’article 35.2 en quant al temps mínim que requereix la convocatòria (15 dies abans de la data de la reunió), ja que se’ns va avisar per correu  el dia 05/03/2021 per la primera convocatòria que suposadament havia de ser dia 09/03/2021, i dia 08/03/2021 se’ns avisava d’un canvi de data passant-los al  dia 10/03/2021, avui. Per això, “demanarem impugnar la convocatòria i respectar els temps  mínims que marca el reglament, així com sol·licitar que l’Àrea de Participació Ciutadana apliqui millores al format dels Consells d’Àrea per fer-los realment  participatius i útils per la ciutadania en general”. 

A continuació, podeu llegir el correu sencer que Unides Podem va enviar als membres de  l’Ajuntament per comunicar-los que no participaran al Consells d’Àrea en què s’han de debatre els pressupostos de 2021: 

“Bon dia, 

Comunicar-vos que Unides Podem no participarà en els Consells d’Àrea aquest  any. No és una decisió arbitrària, sinó meditada. L’any passat quan varen  finalitzar els Consells d’Àrea (que es solapaven per horaris), des de l’Àrea de  Participació Ciutadana es va pensar, ens consta, que el format no era el més  adequat, adient i útil per desenvolupar una trobada que, suposadament, ha  de servir per explicar a una part important del teixit social i ciutadà del  Municipi un instrument tant important com és un Pressupost General. Aquest,  a més, cobra especial rellevància i importància si ens situem en un context com l’actual de pandèmia mundial, on la destinació dels diners públics ha de  ser impol·luta i escrupolosa, eliminant tota despesa supèrflua i havent-se  d’escoltar i recollir les opinions i propostes dels actors abans esmentats. 

Des d’Unides Podem vèiem amb certa il·lusió el desig de l’Àrea de Participació  Ciutadana de canviar, com dèiem, el format de la trobada. Hem tingut  experiències positives amb els formats i la metodologia que s’ha anat emprant  aquesta legislatura (tot i que no s’ha materialitzat un procés de participació  ciutadana, encara, estructurat i complet), i això ens feia pensar que aquest any  els Consells d’Àrea serien diferents. De fet, segur que la proposta existeix i  estava llesta per aplicar-se. Ara bé, mos hem trobat davant uns Consells d’Àrea  convocats a la correcuita, amb equivocació de data, sense que s’hagi demanat  (al contrari de l’any passat), als grups polítics que designin persones titulars i  suplents, i, el pitjor, amb la pretensió que un espai de suposat debat i de  posada en comú d’idees es faci de forma correcta amb el temps de 30 minuts  per Consell? I a més, que es faci amb aquest temps conjugant-ho amb una  trobada virtual? (la qual no qüestionam donades les circumstàncies sanitàries),  la qual sempre implica més dificultats de comunicació i participació que una  trobada presencial. 

Recordem l’estructura defensada per l’equip de Govern: 

1. 16:30h: FESTES, FIRES, MERCATS, COMERÇ, ESPORTS, TURISME I  DELEGACIONS ESPECIALS CALA SANT VICENÇ I PORT DE POLLENÇA 

2. 17:00: BENESTAR SOCIAL, RESIDÈNCIA, IGUALTAT, MEDIACIÓ CULTURAL I  POLICIA LOCAL.

3. 17:30: CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA,  ESCOLA DE MÚSICA, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I BIBLIOTECA. 

4. 18:00 CONTRACTACIÓ, HISENDA I PRESSUPOSTS, PERSONAL, URBANISME,  MEDI AMBIENT, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, INFRAESTRUCTURES,  SERVEIS I CEMENTIRI 

El que ens sembla és que serà una trobada de monòleg polític, on es podran  fer algunes preguntes (si hi ha temps), i que després si es fan aportacions tot  quedarà amb un “ho estudiarem” i no es farà cap retorn (com va succeir l’any  passat), a les entitats i persones que acudeixin als 4 Consells. Tampoc s’ha  donat un temps prudencial d’estudi del document del primer esborrany del  pressupost, ni s’han passat les possibles inversions que es volen fer durant el  que resta d’any 2021. 

Assistim per tant, davant un pur tràmit per cumplir el Reglament de Participació Ciutadana, però no davant una creença real que la participació de  la ciutadania del Municipi de Pollença pot, veritablement, veure’s reflectida en  uns pressupostos. Per sort, insistim, almenys sembla que l’Àrea de Participació  Ciutadana tenia intenció de fer-ho diferent, però no ha pogut ser. Entenem  que no ha interessat a la majoria de l’equip de Govern. És per això que davant  d’aquesta forma de defensar la participació ciutadana per part de  l’Ajuntament, no hi participarem. Ja se’ns convocarà a la Junta de Portaveus,  esperem, per poder tractar els pressupostos. 

Atentament, 
Unides Podem 
Michael L. Muller Flury 
podempollensa@gmail.com 
unidespodem@ajpollenca.net "
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital
PUBLICITAT