UNIDES PODEM AL·LEGUEN CONTRA LA MODIFICACIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE LA PEIXATERIA

268

Unides Podem han presentat al·legacions contra la rehabilitació de l’antiga Peixateria, motiu pel qual demanen que es retiri el projecte de forma temporal per incloure le propostes presentades.

Entre les accions proposades per Unides Podem, hi ha “incorporar un espai on  donar record al jaciment arqueològic, delimitar els usos de forma clara, concisa i respectant la voluntat del poble, no sent aquests ni el de Ràdio Municipal ni Oficina  de Turisme, sinó el d’un espai multifuncional on incloure elements tecnològics i  mobiliari que assegurin aquest ús, sent un espai per la ciutadania de Pollença obert,  dinàmic i intergeneracional”.  

Unides Podem argumenta els seus motius posant en qüestió tres aspectes com són ara “situació de restes arqueològiques (trispol), usos de l’edifici i incompliment dels resultats del procés de participació ciutadana“. I és que “ens trobem davant un pressupost de contracte de  289.525,57 euros que si es desenvolupa com està plantejat actualment, tindrà encara més  costos per acabar sent un espai que no podrà gaudir la ciutadania de Pollença”, apunten des d’Unides Podem. 

Situació de les restes arqueològiques (trispol) 

Unides Podem senyalen que “en diverses ocasions hem demanat si es faria alguna acció en la línia de mantenir  visibles i amb un protagonisme clar, les restes arqueològiques que daten de l’època  musulmana (tombes islàmiques de fa uns 800 anys), descobriment que es va fer quan es realitzaven obres i que va suposar tota una expectació i un gran punt a favor  de la nostra història i patrimoni cultural”.

PUBLICITAT

I apunten que “les respostes s’inclinaven cap a una voluntat, almenys política, d’una solució que  respectés un espai on reproduir les tombes, i ficar-hi a sobre un vidre (sobre el qual  caminar), per observar els esquelets (reproduïts) de com es varen trobar en el  jaciment arqueològic. Per sorpresa, això desapareix i, contràriament al que assenyala  el batle en la resposta del Ple ordinari de maig 2020, els fonaments actualment no  estan fets, ja que sinó no constarien dins el projecte, ni s’afirmaria a la pàg. 4 del  projecte que “no hi ha fonaments”, “va permetre confirmar l’absència de fonaments de la construcció”. I, les incorporacions posteriors a l’obra, a més de suposar un cost  addicional, mai podran competir amb una intenció clara i real de donar la visibilitat  que es mereix a l’espai”.  

“De fet, dins la memòria del projecte, trobem a la pàg. 6 que A la planta pis el trespol serà un terra tècnic registrable de amb peus drets regulables de alumini i losetas d’aglomerat d’alta densitat encapsulat amb  xapa de gavanizada. Les parets aniran aterracades amb CP i enlluïdes amb  guix, Les façanes aniran trasdosades amb un mur de bloc ceràmic i aïllament  tèrmic. Al sostre es deixaran bigues vistes de fusta excepte a les àrees  indicades als plànols on es realitzarà cel ras”. 

De fet, segons Unides Podem “Això demostra que, com s’han de fer actuacions encara a tota la zona de la planta  baixa, es pot estudiar incorporar un espai que no comprometi la seguretat de l’edifici on realitzar de forma artificial una tomba (amb espai suficient per col·locar-hi la  reproducció d’un esquelet), que estigui coberta d’algun material blanquinós sent feta però, per la seva resistència, de formigó, i coberta amb vidre laminat que haurà  d’instal·lar-se per una empresa especialitzada. El projecte hauria de contemplar,  també, un espai a la paret on col·locar un panell informatiu just al costat de la  reproducció de la tomba”.  

Usos de l’edifici resultant de la Peixateria 

Sobre els usos que es vol donar al rehabilitat edifici Municipal. La pàg. 6 de la  memòria apunta a què “L’objecte de l’encàrrec de l’actual projecte se centra en l’adequació de l’edifici  per als usos prevists, si bé es vol que l’edifici tengui la màxima flexibilitat d’us possible”.  

En aquest moment, “la intenció és ubicar una oficina d’informació turística a planta baixa amb comunicació amb la porxada que podrà servir com espai expositiu obert i a la planta pis ubicar la ràdio municipal. Si bé el usos no són  definitius i es desenvoluparà un projecte d’activitats quan l’ús estigui definit.  La porxada servirà suport a les activitats que es desenvolupen a la Plaça”. 

Des d’Unides Podem troben “diverses contradiccions” com ara afirmar “que es vol la màxima flexibilitat d’ús possible” i al “paràgraf següent es donen 2 usos principals”. sense convidar “precisament a la flexibilitat”.

I, si bé apunten els perills que implica “projectar una obra sense tenir clar els usos amb anterioritat”, també recorden que els espais que pretenen situar-hi “ja existeixen” i “ja són funcionals”. A més a més, “si aquells espais [ràdio municipal i oficina d’informació turística] deixessin el seu lloc actual (ambdós situats en  l’àmbit del Convent), s’haurien d’escometre unes altres obres per donar ús a l’espai que deixen vacant. Un sense sentit que no es pot justificar, que la ciutadania no  entén i que segurament des d’Intervenció es veu injustificable”.  

I és que les actuals instal·lacions de Ràdio Pollença es varen inaugurar “el dia 26 de maig de 2014 (amb el mateix batle que ara). Són instal·lacions professionals, noves, amb espai suficient per fer  tertúlies, entrevistes individuals, entrevistes simultànies, hi ha espai pels servidors… Desfer l’espai significa tornar a invertir diners per eliminar els vestigis de la ràdio al Convent i adaptar-ho al suposat nou espai, que vists els  plànols sembla més petit i amb menys possibilitat de tenir diferent sales  compartimentades”, insisteixen des d’Unides Podem.

Pel que fa a l’Oficina d’informació Turística senyalen que ” ja està consolidada, a prop del Museu i pot ser l’únic que  s’hi pot fer és millorar la senyalització. Situar-la a Plaça significa condemnar  l’espai diàfan que pot quedar a la Planta Baixa, eliminar la possibilitat de  flexibilitzar d’una forma real l’espai i tenir elements com un taulell que ocupa  un espai d’una forma fixa i invasiva”. 

Incompliment dels resultats del procés de participació ciutadana 

Finalment, des d’Unies Podem aputen que “quan la ciutadania participa, això ha de ser un tresor a respectar i a complir. Per això,  l’equip de govern actual no pot menysprear i oblidar els tallers de prospectiva que varen decidir quin ús havia de tenir l’edifici de l’antiga Peixateria. S’han oblidat dels  acords? No eren a aquests tallers?” 

Després d’apuntar alguns dels punts proposats als tallers prospectius (podeu accedir a les al·legacions aquí), Unides Podem adverteixen que “en cas de no escoltar”, “la ciutadania no  voldrà participar més, i la Comissió Permanent de Participació Ciutadana, aquesta  legislatura, no tendrà cap validesa ni sentit”.  

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT