UNIDES PODEM AL·LEGA CONTRA LA NOVA ORDENANÇA DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Unides Podem al·lega contra la nova Ordenança de l’Escola de Música per demanar que, per al curs 2021/22, es congelin els preus i es mantenguin les matrícules retornables.