UNA MAR DE PLÀSTICS HA ENVAÏT EL PATI DE L’IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA!

Els alumnes de primer d’ESO de l’IES Guillem Cifre de Colonya inicien un projecte d’investigació mediambiental l’objectiu del qual és concscienciar el màxim de persones, perquè lluitin per transformar el futur.
Aquí teniu el primer lliurament.