UNA EXPOSICIÓ PER A UN CENTENARI. 100 ANYS DE LES MISSIONERES DELS SAGRATS CORS A POLLENÇA

218

Aquest 2021 les Missioneres dels Sagrats Cors celebren que fa 100 anys que arribaren al municipi de Pollença. Per això, entre altres activitats que duen a terme de manera esplaiada en el temps, és de destacar l’exposició que es va inaugurar a principis del mes de maig, a la Capella del Convent dels Sagrats Cors, al número 30 del carrer de Mallorca, de Pollença.

La mostra s’organitza en 10 espais, cada un dels quals recull la història d’aquesta comunitat a Pollença i els serveis que han donat i continuen donant.

Així, en un primer espai, s’explica la fundació de la comunitat de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors a Pollença, un 3 de maig de 1921.

El segon capítol està dedica a l’escola, una escola que obriren amb una matrícula de 80 nins i 69 nines. En aquest espai, hi ha lloc per explicar que allà han impartit també educació per a adults, classes de mecanografia i comptabilitat… Però també s’hi han celebrat vetlades literàriesi musicals, obres de teatre…

PUBLICITAT

Com no podia ser d’altra manera, un racó d’aquesta exposició està dedicat a la costura, un nom que en incomptables ocasions s’ha usat com a sinònim d’anar a escola. A banda de fotografies entranyables, s’hi poden veure instruments per brodar i fer altres labors, així com també alguna mostra.

La catequesi també ocupa un espai d’aquesta exposicio amb motiu del centenari de les Missioneres dels Sagrats Cors a Pollença. Entre els materials que s’han usat i s’usen per impartir “Doctrina cristiana” entre els infants que han de fer la Primera Comunió, destaca un catecisme editat a Mallorca, en mallorquí antic, de 1745.

Seguint el camí marcat per la fundadora dels Sagrats Cors, sor Maria Rafela (Sebastiana Lladó i Sala), l’espiritualitat és un dels pilars de l’exposició amb motiu d’aquests cent anys pollencins.

L’exposició mostra una simulació de l’antiga capella, una capella provisional que es va usar fins al 1936, quan es va beneir l’actual capella, un espai d’oració i pregària que es va reformar als anys 90 del passat segle XX.

L’acció pastoral duita a terme per les Germanes pollencines per afavorir l’associacionisme i així difondre el missatge cristià, també té un lloc a l’exposició.

Com no podia ser d’altra manera, també hi ha un record al pas de les Germanes dels Sagrats Cors pel Puig de Pollença.

Els serveis als malalts, tant a domicili com posant injeccions i oferint cures pal·liatives, entre altres, queda patent a l’exposició.

I, finalment, la Fundació Cors Oberts, a través de la qual es canalitza l’esperit solidari de religioses i laics, també es present en aquesta exposició 100 anys de presència i servei a Pollença.

Tot plegat ha estat possible gràcies al treball de tota la comunitat dels Sagrats Cors i molt especialment de Sor Alícia Juan, i de l’historiador pollencí, Mateu Cerdà Martín, qui ja va pronunciar el pregó amb motiu de la inauguració d’aquest centenari de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors a Pollença.

L’exposició es podrà visitar fins al 15 d’agost. L’horari de visita fixat serà dimarts i dijous de 18 a 21 hores, mentre que els dissabte i diumenge s’ha de tocar a la porteria.

PUBLICITAT