“UN  TALAYOTE”,  ON  ÉS?

366

Gracià Sánchez Font

Una antiga postal, de principis del segle passat, mostra una imatge d’un indret de Pollença que no hem pogut localitzar -a veure si amb la vostra ajuda podem saber de quin talaiot es tracta-.

La fotografia mostra un portal d’entrada al talaiot i els murs exteriors que semblen han estat paredats amb pedres més petites, per reforçar-ne l’estructura. Pel portal es veu l’altra part dels murs i un arbre, que sembla un ullastre, que per les seves grans dimensions i pot donar la idea que l’interior del talaiot podria haver tengut altres utilitats, com per exemple servir per tenir-hi animals tancats. A la paret també s’hi veuen fulles de figuera de moro que semblen haver arrelat damunt la paret.

La imatge es veu completada amb les imatges de dues persones desconegudes, dos homes, un se’l veu encorbatat i l’altre, d’esquena, amb americana i capell.

PUBLICITAT

Les restes de talaiots i elements arqueològics, com el castell del Rei, esglesioles, possessions… varen ser un dels temes que interessaren als primers fotògrafs que es passejaren per Mallorca –molts d’ells forans- per tal de poder fer postals que interessessin als possibles visitants. Algunes d’aquestes imatges mostren recons que actualment han estat eliminats, com la zona del poblat de can Daniel que acabà al fons del mar, i altres que encara existeixen i que, tots ells, mostraven interessants restes que pretenien atreure aquell incipient viatger amb ànsies de conèixer la història –encara que fos una miqueta- i el patrimoni dels indrets que visitaven.

A veure si entre tots podem localitzar el lloc d’aquest talaiot pollencí!

PUBLICITAT