UN NOU POSITIU DE COVID-19 I CAP ALTA

710

Des del Centre de Salut de Pollença, la Doctora Alejandra Valero informa que ahir es va diagnosticar un nou positiu per SARS-CoV-2 i no es va donar cap alta. Per tant, el nombre de casos actius de covid-19 al municipi de Pollença és ara mateix de sis persones.

Formació dels treballadors socials en el coneixement de la transmissió de la COVID-19

Les conselleries de Salut i Consum i d’Afers Socials i Esports i l’IMAS col·laboren en la formació i capacitació de tots els treballadors de les residències i habitatges d’atenció a persones amb discapacitat en el coneixement de la transmissió de la covid-19. Es tracta d’un projecte l’objectiu del qual és que els treballadors coneguin en profunditat la transmissió del virus i les mesures de seguretat i autoprotecció. La formació serà impartida per Salut i finançada per Afers Socials, per mitjà d’un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

Aquestes sessions formatives s’iniciaren el 2 d’octubre, dins el projecte de prevenció de la covid-19 als centres residencials, a l’Hospital Universitari Son Espases. Durant la presentació, la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, va assegurar que el principal objectiu d’aquest projecte és conscienciar tots els professionals de les residències sobre la importància de les mesures de prevenció i protecció de la covid-19 per evitar-ne la propagació en les activitats quotidianes.

Cada centre haurà de tenir una o dues persones referents, en funció del nombre d’usuaris. Així, les residències  amb manco de vuitanta usuaris designaran una persona referent, mentre que si superen aquesta xifra, en designaran dues. Les persones referents seran les responsables màximes de tot allò relacionat amb la covid-19. Rebran la formació i seran les encarregades de donar-li continuïtat dins de la residència. Es pretén, a més, que amb els coneixements adquirits puguin resoldre dubtes i assegurar que se segueixen correctament les recomanacions de prevenció i protecció. Primer es durà a terme la formació dels referents i, una vegada finalitzi, s’establirà el calendari formatiu per a la resta de treballadors.

PUBLICITAT

Els referents de cada centre tendran el suport de l’equip d’atenció a la cronicitat i a les cures pal·liatives. Per aconseguir aquest suport a totes les residències i habitatges socials, s’ha creat un equip d’infermeres, que valora la situació de cada residència, i dona un suport imprescindible a tots els centres que han tengut o que tenen un brot.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT