UN DINAR / HOMENATGE A LES PLAGUETES DE RECEPTES

En l’estiu no fa moltes ganes cuinar, però, les ganes de menjar no fugen.