UN CLAM (MOLT URGENT) PER LA CAPELLETA DE SANT VICENÇ FERRER DE POLLENÇA

354
Imatge actual de Sant Vicenç Ferrer en què es veu com es troba el quadre.

Gacià Sánchez Font

A la plaça de l’Almoina de Pollença, cantonada amb el carrer de Monti-sion, a la casa de Can Gat, on antigament hi havia la casa de l’Almoina hi ha, des de fa segles, una capelleta amb la imatge de Sant Vicenç Ferrer.

Actualment l’estat de conservació del quadre del Sant és lamentable i fa perillar la continuïtat de l’element patrimonial, situació que fa imprescindible una actuació urgentíssima de restauració per part de les autoritats municipals.

Cercant informació referent a la capelleta de l’Almoina hem pogut trobar dades històriques referents a la visita del prohom valencià a Pollença, així com de la construcció d’aquest element de devoció popular. Seguidament la vos oferim:

PUBLICITAT

Durant la visita de Sant Vicenç Ferrer a Pollença, a finals de 1413, i segons tradició popular succeïren fets excepcionals (Dameto, Mut & Alemany, 1841) mentre el religiós valencià predicava es va produir el cas que el dimoni es va aparèixer i que el sant el va fer fugir. També una altra llegenda (Pérez 1957) es refereix a què, quan predicava, un loco furiós es va posar a cridar, i el religiós, dirigint-se a ell i vent que a rere aquesta actuació hi havia el dimoni, el va fer callar.

Llegendes a part el que sí és cert que Vicenç Ferrer visità i predicà a Pollença, a partir del 9 d’octubre de 1413, durant la seva visita a Mallorca, i que els Jurats varen haver de pagar nombroses despeses relacionades amb la visita (Mayol, Antoni, 2008, “La festa a l’època medieval. 1350- 1450”, i altres informacions de l’AMP).

Segons l’historiador Mateu Rotger la visita de Ferrer quedà recordada al manco des del 1678 quan es va inaugurar una pintura del sant “més se fa memòria com en dit any se posà la figura del gloriós St. Vicens Ferrer damunt el portal de la casa de la Almoyna per devoció”. L’investigador Joan Torres ha documentat de l’Arxiu Municipal de Pollença on hi figuren vàries despeses referents als pagaments per a la construcció de la capelleta amb el quadre del Sant.

Per tant, des del 1678 la capelleta de Sant Vicenç Ferrer a la plaça de l’Almoina hi estigué, fins que la Casa de l’Almoina va ésser venuda (entorn a 1714) i posteriorment enderrocada, però la capelleta referida fou tornada a instal·lar al nou edifici.

Així, segons relata Miquel Bota Totxo (1966) fent referència al quadre de Ferrer publicà: “Se dice que este cuadro de Sant Vicente Ferrer, que puede observarse en la fachada que mira hacia el mediodía (…), fue colocado en aquel lugar el día en que el propietario de la casa, después de la venta del edificio (…) hubo realizado un convenio con el Ayuntamiento, por el que se comprometia a la colocación de dicho cuadro a cambio de que se permitiese quitar de la plazoleta –un gran estorbo para él- la enorme piedra sobre la que, de acuerdo con la versión tradicional, el Santo había predicado a los pollensines. (…) No es un hecho comprobado y tal vez solo se trata de apreciaciones populares, però no deja de ser una interesante curiosidad. De todas formes, los datos históricos prueban que la pintura se colocó en 1678, y se supone que la venta de la Casa de l’Almoina se realizó en 1714”.

De la imatge conservada la plaça de l’Almoina, els investigadors (Valriu, Caterina & Vibot, Tomàs, 2010 “Sant Vicenç Ferrer a Mallorca: història, llegenda i devoció”) assenyalen la descripció que: “la imatge conservada a la plaça de l’Almoina, damunt la balconada. La protegeix una fornícula bocellada, tancada per un vidre. A l’interior es pot veure el sant de mig cos, amb el dit de la mà dreta alçat i al damunt el filacteri amb el lema vicentí. Sobre la fornícula resta un fanalet.”

Vistes, sintèticament, les aportacions històriques que els investigadors han fet sobre la capelleta de Sant Vicenç Ferrer a Pollença, i de manera molt similar al que succeeix amb altres capelletes i elements del fervor popular del poble de Mallorca, aquest bé cultural sufragat amb recursos públics del poble de Pollença, es mereix que l’Ajuntament de Pollença de manera ràpida intervingui en el seu manteniment, pel seu valor d’element religiós popular, artístic, històric i etnogràfic (a part, -opinió personal- que és de propietat dels pollencins), sempre d’acord amb els propietaris de l’edifici en el qual està situat.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT