TRES PROJECTES PER UNA PEIXATERIA

391

El passat dilluns 29 de març, l’ajuntament de Pollença va treure a concurs la Rehabilitació de l’antiga peixateria per ús d’edicifi municipal. I, amb aquest, ja van tres projectes redactats per “reformar” el mateix solar, un solar d’un centenar de metres quadrats, ubicat a la plaça Major.

L’any 2014, l’equip de govern aleshores liderat pel mateix Bartomeu Cifre Ochogavia, aleshores en representació del Partit Popular (PP), va convocar un concurs d’idees amb l’objectiu de construir un edifici de nova planta als solars dels antics edificis de la Peixateria i Quarter de la Policia Local. Un comitè d’experts va elegir el projecte guanyador que tenia un pressupost aproximat de 600.000 euros.

La reforma de la Peixateria va centrar part de la campanya electoral amb motiu de les eleccions municipals de 2015, ja que eren molts els pollencins que manifestaren la seva oposició a una reforma tan radical d’un edifici amb valor sentimental. No debades va sorgir una plataforma que, amb el nom d’Un tèntol per a la pescateria, manifestava el seu rebuig a la destrucció dels edificis antics i proposava la restauració tant de l’edifici de l’antic Quarter com de la Peixateria.

Amb els comicis de maig de 2015, es va produir un canvi de govern i Junts Avançam, abanderat de la proposta d’Un tèntol per a la Pescateria, desbanca la formació Tots per Pollença de Bartomeu Cifre Ochogavia.

PUBLICITAT

Tal i com era d’esperar, el govern progressista aviat va anunciar que renunciava a l’obra projectada per l’anterior equip de govern i que iniciava el projecte de restauració.

El mes de febrer de 2018, es va aprovar, per tant, el segon projecte per al mateix solar de la plaça Major. Aquell projecte, respectuós amb les edificacions existents, estava pressupostat en 220.000 euros i comptava amb una subvenció del Consell de Mallorca de 138.000 eros. Les obres s’iniciaren a finals d’aquell mateix any i el 20 de desembre, en descobrir-se diferents restes arqueològiques, varen prendre un rumb diferent en prioritzar la investigació que va treure a llum un cementiri d’època islàmica.

Aspecte actual del solar de la plaça Major al qual es pot veure com l’obra de l’edifici de l’antic Quarter està força avançat.

Entre una cosa i l’altra, les eleccions de 2019 tornaren canviar el color polític de l’equip de govern. Amb la vara de batle novament en mans de Bartomeu Cifre Ochogavia, anuncià la intenció de fer un edifici semblant, però de nova planta. Això era el mes de setembre de 2020 i, aleshores, assegurava que no es perdria la subvenció del Consell de Mallorca, perquè “Vàrem demanar una pròrroga i se’ns ha concedit, per això ara hem de fer via”.

Alçat des de la plaça Major.

El mes de gener de 2021 el tercer projecte per al centenar de metres quadrats de la plaça Major de Pollença estava redactat. Aquests dies s’ha tret a concurs la rehabilitació de la Peixateria per un pressupost de 293.387 euros, 70.000 euros més que l’anterior del qual assegura aprofitar-ne una part. De fet, la rehabilitació de l’edifici de l’antic Quarter estava avançat, no debades la teulada estava feta, quan es trobaren les restes arqueològiques l’any 2018.

Alçat des del carrer Càrritx.

Una vegada adjudicades les obres, l’empresa constructora adjudicatària disposarà de sis mesos per construir un edifici municipal “aprofitant part de l’antic [és de 2018] edifici de la peixateria de la plaça de Pollença”, s’apunta al plec de condicions del concurs.

“El projecte consisteix en un edifici de murs de càrrega i forjats unidireccionals de vigues de fusta laminada de dues plantes d’alçada amb una porxada annexa al laterial que fa front amb la plaça”, especifica el ple.

Com que “ja es va realitzar un control arqueològic anterior, motivat per les restes arqueològiques descobertes durant les obres anteriors. Durant les obres que es preveu realitzar es compliran les directrius recollides a la memòria arqueològica resultant”. Ara bé, “Així mateix, com que el projecte preveu seguir actuant en el subsòl, es preveu un nou control arqueològic acotat a les zones on està previst actuar”.

Aquest era l’estat original dels antics Quarter de la Policia Local i de la Peixateria l’any 2018, abans d’iniciar-se la primera reforma amb el segon projecte.
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT