TOC DE QUEDA I REUNIONS LIMITADES, ENTRE LES MESURES APROVADES PEL GOVERN I VALIDADES PEL TSJB

2564

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha autorizat les mesures sanitàries presentades pel Govern de les illes Balears per quan acabi l’estat d’alarma.

El Consell de Govern celebrat ahir, 5 de maig, de manera extraordinària va aprovar mantenir algunes mesures per contenir l’expansió del SARS-CoV-2. Entre aquestes mesures, hi ha mantenir el toc de queda nocturn, la limitació de persones en les reunions socials i familiars, el mateniment dels controls a ports i aeroports, i la limitació de persones als llocs de culte, entre altres. Aquestes mesures hauran de ser validades pel Tribunal Superior de Justícia de les illes Balears, per resoldre judicialment si procedeix mantenir-les.

Aquest dissabte 8 de maig, a les 12 de la nit, expirarà l’Estat d’Alarma decretat pel govern espanyol ara fa mig any. A partir d’aleshores, les comunitats autònomes hauran de gestionar la pandèmia dels coronavirus amb el vist i plau de la justícia que, en el cas de les illes Balears, han decidit que decidiran si les mesures aprovades pels executius autonòmics són o no són legals.

Per això, l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ja ha presentat l’Acord aprovat al Consell de Govern d’aquest 5 de maig, davant la Sala Contenciosa Administrativa, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per a l’autorització o ratificació de les mesures que s’hi contenen.

PUBLICITAT

Es tracta de mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant el període comprés entre dia 9 i el dia 23 de maig de 2021. Són, concretament:

a.    Limitar els desplaçaments i la circulació per vies públiques entre les 23.00 i les 06.00 hores. Només estaran permesos aquells que es duguin a terme per causes essencials que es detallen a l’acord.

b.    Controls per a l’entrada a les Illes Balears. Les persones procedents d’altres comunitats autònomes o ciutats autònomes que pretenguin entrar en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per via aèria o marítima, s’han de sotmetre a un control sobre el motiu del desplaçament i, si escau, a un control sanitari. Així mateix, sempre i quan hagin superat les 72 hores fora de la comunitat, hauran de presentar una PDIA per SARS-CoV-2 amb resultat negatiu o bé sotmetre’s a un test d’antígens a l’arribada a les Illes Balears, fer-se una PCR en 48 hores o mantenir una quarantena de 10 dies.  Proves que seran sufragades per la comunitat en el cas dels residents o de les persones que viatgin amb causa justificada, i pels propis passatgers si no es desplacen per un dels motius recollits en el present acord.

c.    Durant el període de vigència d’aquest Acord, únicament es poden dur a terme reunions i trobades familiars i socials d’un màxim de sis persones a l’interior o a l’exterior, tant en espais públics com privats. A l’interior únicament es poden dur a terme reunions, com a màxim, de dos nuclis de convivència. No estan incloses en la limitació prevista en aquest apartat les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents, ni les activitats esportives o culturals

d.    Establir limitacions a les celebracions o la permanència de persones en llocs de culte: No es pot superar el 50 % de la cabuda. En tot cas, s’ha d’assegurar la distància d’almenys un metre i mig entre persones de diferents nuclis de convivència.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT