SUPORT UNÀNIME A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE CANS

229

Tots els grups parlamentaris varen donar suport unànime al projecte de llei que modifica la llei 1/2014 de cans d’assistència que es va aprovar el passat 9 de febrer, al Parlament de les illes Balears.

Aquesta modificació, impulsada des de la conselleria d’Afers Socials, permetrà que les persones amb malaltia crònica acreditada i oficialment reconeguda puguin accedir, circular i estar a qualsevol espai públic o privat assistits amb un ca d’assistència. D’aquesta manera, s’amplia la llei que abans només contemplava que ho poguessin fer les persones amb discapacitat visuals, auditives i físiques. Per a la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, es tracta d’una passa més cap una societat més justa fent costat a col•lectius amb necessitats especifiques de suport.

La Comunitat Autònoma, a través de la Llei de cans d’assistència, aprovada l’any 2014, reconeix el dret de les persones amb discapacitat, especialment amb discapacitats visuals, auditives i físiques, a accedir, circular i romandre a qualsevol espai públic o privat assistits amb un ca d’assistència.

Fins ara la regulació establia tres tipus de cans d’assistència:
– Ca guia: dirigit a persones amb discapacitat visual o visual i auditiva.
– Ca de senyalització: per a persones amb discapacitat auditiva.
– Ca de servei: per a persones amb discapacitat física.

PUBLICITAT

Amb la modificació, s’amplia aquest dret a les persones amb una malaltia acreditada i oficialment reconeguda, però que no han obtingut el grau de discapacitat. I es regulen dues noves modalitats de cans:
– Ca d’avís o alerta: per a persones que tenen una malaltia o discapacitat que pot provocar una desconnexió sensorial. El ca els avisa abans que la desconnexió succeeixi, ja que està ensinistrat a percebre les alarmes prèvies a la desconnexió i facilita així una resposta més ràpida i menys perjudicial.
– Ca per a persones amb trastorn de l’espectre autista: cans especialment ensinistrats per controlar situacions d’emergència.

Aquesta modificació de la llei respon a una demanda del col·lectiu de persones afectades per aquest tipus de malaltia, pel compromís del Govern a facilitar la integració i la inclusió de les persones amb discapacitat o malalties cròniques, en tots els àmbits de la vida quotidiana.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT