SUPESES LES ELECCIONS A LA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALA SANT VICENÇ

202

Les eleccions per triar la nova junta directiva de l’Associació de Veïns de Cala Sant Vicenç, que havien de tenir lloc ahir dia 13 d’agost, s’han suspès degut a que no hi ha cap candidatura.

Segons ha informat l’actual junta gestora, l’article 28 del Estatuts obliga a presentar per escrit candidatures completes que cobreixin tots els càrrecs a elegir, degudament signades per els candidats set dies abans de eleccions, d’acord amb el literal del art. 29 de dits estatuts referit al temps de presentació de candidatures.
Donat que no sa pogut presentar ni en temps ni forma cap candidatura, la junta gestora, ha decidit suspendre las eleccions del dia 13 i convocar un nou període electoral consensuant amb els socis interessats una nova data electoral.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital