SEGONS ABAQUA, LA QUALITAT DE L’AIGUA RESIDUAL DE LA DEPURADORA DE POLLENÇA ÉS CORRECTA

166
Imatge de l'Informe de Sanejament i Depuració 2021 d'ABAQUA

El tercer Informe anual de sanejament i depuració elaborat per l’Agència Balear de l’Aigua (ABAQUA). Segons aquest estudi, que va ser presentat ahir pel conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, 28 de les 79 depuradores que gestiona ABAQUA han registrat una mala qualitat de l’aigua d’entrada (aigües residuals del clavegueram) o de sortida (aigües residuals depurades) durant el darrer trimestre del 2021. Entre aquestes depuradores que han incomplert les normatives no s’hi troben la de Pollença, ni la de Formentor.

Imatge de l’Informe de Sanejament i Depuració 2021 d’ABAQUA

Aigües residuals del clavegueram

L’estudi determina que, en el darrer trimestre de 2021, només tres de les 79 depuradores que gestiona l’Agència Balear de l’Aigua registraven incompliments de la normativa en matèria de depuració d’aigües residuals. Aquestes són les de Llubí, a Mallorca, i Vila i Cala Sant Vicent, a Eivissa. Altres dues depuradores (Vilafranca i Sant Josep) van registrar incompliments al llarg de l’any, però aquests ja estan resolts una vegada van finalitzar les actuacions de millora. “D’aquesta manera, es consolida la tendència a la millora del rendiment de les instal·lacions que gestiona l’Agència”, ha valorat el conseller qui ha recordat que la primera edició de l’estudi determinà que vuit de les 79 depuradores no complien.

Pel que fa a les depuradores que registren incompliments, el conseller ha explicat que ja estan en marxa actuacions de millora a totes tres.

Aigües residuals depurades

Des de l’Agència, però, han mostrat «preocupació» perquè «tot i que també es registra una millora, continua sent molt elevat el grau d’incompliment amb la normativa de la qualitat de l’aigua residual urbana que arriba a les depuradores a través del clavegueram municipal».

PUBLICITAT

En aquest sentit, en el conjunt de l’arxipèlag, l’any 2021 s’ha detectat que 25 de les 79 depuradores gestionades per l’Agència, van rebre aigua residual de clavegueram amb mala qualitat, superant els valors màxims establerts a la normativa i dificultant l’adequada depuració de les aigües residuals. Per illes, el percentatge d’aigua municipal residual que incompleix és el següent: Mallorca (18,6%), Menorca (32,5%), Eivissa (56%) i Formentera (61%).

PUBLICITAT