Sebastià Vilanova Serra, un pioner en la recerca sobre l’ascendència mallorquina

Amb aquesta ponència, Glòria Druguet i el seu equip varen participar a la III Jornades de Repoblació mallorquina a la Vall de Gallinera.