REUNIÓ INFORMATIVA PER A PARES D’INFANTS EN EDAT DE FER LA PRIMERA COMUNIÓ

Parròquies de Pollença convoca una reunió de pares d’infants que han de fer la catequesi.