RESUM DEMOGRÀFIC 2021: DEFUNCIONS

400

Abans d’analitzar algunes de les dades referents als traspassos produïts durant el passat 2021, cal deixar clar són les del Jutjat de Pau, on es registren les defuncions produïdes al municipi de Pollença, tant si la persona traspassada és resident habitual, temporal o accidental al municipi. Per contra, no s’hi registren els pollencins residents que moren a altres indrets com per exemple els hospitals de les illes Balears.

Fet aquest aclariment, anem a aproximar-nos una mica a les persones que han mort dins el terme municipal de Pollença durant el 2021.

Durant el 2021, han mort a Pollença 58 persones, dels quals 31 eren homes i 27 dones, la qual cosa, respecte el passat 2020, hi ha un lleuger descens.

L’edat mitjana de defunció ha estat de 83’55 anys, essent la persona més jove de 45 anys i els més grans dues persones que tenien 99 anys. Val a dir, que entre aquestes edats, la franja dels 84 als 97 és en la que més traspassos es produeixen. En aquets sentit, han mort sis persones de 97 anys, cinc de 92 i 86 anys, quatre de 88 i tres de 97 i 84 anys.

PUBLICITAT

De les 58 persones traspassades al municipi, n’hi havia 25 que havien nascuts a Pollença, altres 14 que varen néixer a altres pobles de les illes Balears, 7 que varen néixer a distints indrets de l’Estat espanyol, 10 que varen néixer per Europa i 2 que nasqueren a altres indrets del món. Entre els externs, hi havia 5 persones nascudes a Palma i 4, a la Pobla. Entre els nascuts a altres indrets de l’Estat espanyol, hi havia dues persones nascudes a Màlaga i, entre els estrangers, n’hi havia 6 nascuts al Regne Unit.

Una bona part dels traspassos s’ha produït als domicilis (37) o a les residències (13), els altres moriren en diferents indrets com el PAC, xalets o altres punts de la geografia pollencina.

Noms i llinatges

A mode de curiositat, vegem què ens conten els noms i llinatges de les persones traspassades durant el 2021. Entre les 58 persones que moriren, es troben 41 llinatges diferents. Els més repetits són Ana (2), Antonio (2), Bartolomé (2), Catalina (5), Juana (4 + 1 Juana Ana), Margarita (3), Maria (5) i Miguel (2).

La diversitat de llinatges és menor. Ara bé, cal fer notar que, entre les 58 persones que moriren el 2021, n’hi havia 10 que només tenien un llinatge.

Entre els primers llinatges, n’hi ha 51 de diferents i no gaire repetits. En aquest sentit, hi ha Belvissotti (2), Cànaves (2), Cerdà (3), Cifre (2), Estrany (2) i Rotger (2).

De les 48 persones amb segon llinatge, hi ha 41 cognoms diferents, essent els mes repetits Cerdà (2), Cifre (4), Cladera (2), Sànchez (2) i Vives (2).

PUBLICITAT