REIS I REINES

L’investigador Juan M. Torres Velasco fa un recorregut pels carrers i llocs del municipi que duen el nom d’algun rei o reina.