QUATRE MESOS DESPRÉS D’HAVER-SE APROVAT AL PLE, NO S’HA CREAT LA COMISSIÓ PER POSAR NOMS DE DONA A ESPAIS PÚBLICS

176
Foto: La Mala Pècora.

Al ple de l’Ajuntament de Pollença que va tenir lloc el 25 de març es va aprovar per majoria absoluta una moció presentada pel grup Junts Avançam a la qual es demanava la creació d’una comissió per fomentar l’ús dels noms de dona a l’espai públic (places, carrers, edificis…). Ho contàvem així a Punt Informatiu:

Quatre mesos després, aquesta comissió encara no ha estat creada, i no es coneix que s’hagi donat cap passa en aquest sentit. Una situació que ha estat denunciada per Junts Avançam al comunicat que reproduïm a continuació:

4 mesos després  d’haver-se aprovat la moció per posar noms de dones  als carrers, places i edificis públics de Pollença, l’Ajuntament encara no l’ ha creada

Al passat mes de març d’enguant el ple de l’Ajuntament va aprovar per majoria absoluta la creació d’una comissió, formada per tècnics , representants de cada grup municipal i historiadors. amb l’objectiu de proposar noms de dones o col.lectuis de dones per posar als carrers, places, edificis, paseejos,… del municpi.

Han passat quatre mesos d’ençà de l’aprovació d’aquesta moció, l’Ajuntament encara no l ha creada,  no sabem si per no està interessat en el seu contingut, o pel fet que estava proposada per l oposició. La realitat és que quatre mesos més tard, encara no s’ha fet cap passa per crear-la.

PUBLICITAT

Que pretenia la moció i la Comissió?

Se tracta d’introduir al nomenclàtor de carrers amb la idea “fomentar l’ús dels noms de dones”, arran de les propostes que arribin des dels mateixos partits, col·lectius feministes, iniciatives de participació ciutadana a l’àmbit de l’educació i el lleure, entitats i, fins i tot, particulars.

L’objectiu principal de la Comissió seria el fet de revertir la situació actual i tendir a igualar els noms dedicats a dones o col.lectius de dones que als d’homes, donant visibilitat a l’aportació, sovint menyspreada o oblidada, de les dones als diferents àmbits socials i culturals (ciències, arts, esports, etc.), sensibilitzant a la societat civil i les institucions.

Dissortadament no se va incorporar a la composició de la comissió, represnetrants de la societat civil, dones del món cultural, social, educatiu,…del municipi. L’equip de govern no va acceptar l’esmena que així hi proposava.

La situació actual

El conjunt dels carrers, places, avingudes, passejos, … però també les biblioteques, escoles, sales o edificis habitualment inclou sobretot noms de personatges d’un cert relleu que han destacat en algun camp i sovint amb un tipus de vinculació a la localitat, un reflex de la història de la localitat. Però no és un reflex neutre, de fet és històricament un reflex del poder de la classe governant que ha aprofitat aquests espais per honorar persones properes als seus cercles i afines a nivell ideològic. I en una societat patriarcal com la nostra, són noms sexistes, androcèntrics, de la mateixa manera que ho és la història que ens han explicat i que coneixem, que silencia i fins i tot tergiversa el paper que han tingut les dones al llarg dels anys en la societat.

Sent evident que la discriminació de les dones és un fet indiscutible fins i tot en l’actualitat i que afecta a quasi tots els àmbits de la vida i de la societat, aquesta discriminació se reflecteix també en la toponímia urbana i concretament en el noms dels carrers i places del nostre municipi. Entre Pollença, el Moll i Sant Vicenç, hi ha uns 160 carrers i tant a Pollença, com al Moll i a Sant Vicenç, coincideixen en el fet que hi ha pocs carrers que duen nom de dones. En tot el municipi just n’hem trobat 10, la majoria d’aquests noms fan referència a monges i han estat posats recentment (Sor Flor Ricomana, Mare Alberta, Sor Cifre de Colonya , Dones de Can Sales, Margalida Comas Camps, Reina Maria Cristina, camila Peers, Plaça de ca les Munnares, Carrer de les Pageses i Carrer de les Monges) .

En definitiva, els noms de dones no superen el 7% del total dels noms dels carrers i places del municipi de Pollença. Cal que Pollença reconegui el valor passat i present de les dones i l’espai públic és un bon lloc per fer-ho, tant a través del nomenclàtor com explicant el paper de les dones en la història i en la construcció de la societat. 

PUBLICITAT