QUANTA GENT TREBALLANT HI HA AL MUNICIPI? FALTEN TREBALLADORS?

203

És vox populi que a Pollença falta ma d’obra, principalment en el sector de l’hoteleria i restauració. Basta pegar una ullada a les xarxes socials per trobar una quantitat d’ofertes de feina d’hotels i restaurants que cerquen cuiners, cambrers, recepcionistes, etc. Però, realment hi ha tant de dèficit de treballadors?

Fa pocs dies es feren públiques les dades de la Seguretat Social del mes de març, unes dades que ens permeten saber quants treballadors hi ha actualment d’alta a la seguretat social i quantes empreses i autònoms hi ha a Pollença. Unes dades que poden ser esclaridores si les comparam a les d’anys anteriors i amb les dades del SOIB que ens diuen el nombre de persones aturades en el mateix període.

Persones afiliades a la Seguretat Social

A final d’aquest mes de març hi havia a Pollença 5.538 treballadors afiliats a la SS, una xifra molt superior a la del 2020 i 2021, però lleugerament inferior a la del 2019.

Contes de cotizació

Dades Seguretat Social

EL nombre de contes de cotització indica el nombre d’empraris donats d’alta al sistema de la Seguretat Social, entenent per empreses també als autònoms amb treballadors contractats.

PUBLICITAT

A finals d’aquest mes de març a Pollença hi havia 884 comptes de cotització. Una xifra més alta que la dels dos anys anteriors, però més baixa que la del 2019.

Conclusions

Dades del SOIB

Tant en nombre de treballadors com en nombre d’empresaris ens trobam amb unes xifres molt semblants, però lleugerament inferiors, als anys prepandemia. D’altre banda si atenem al nombre de persones aturades residents a Pollença, veurem que és la xifra més baixa registrada mai en un mes de març. Per tant es fàcil deduir que mentre que s’han recuperat el nombre d’empreses i de llocs de feina, no ha estat així amb el nombre de població activa resident al municipi, que probablement és inferior a la dels anys 2019 i 2018.

PUBLICITAT