Quan tornarà a ser possible l’accés públic al camí de Ternelles?

286

El Govern de les Balears ha aprovat aquest dilluns un decret que permetrà retornar la servitud d’accés al Camí de Ternelles fins al Castell del rei i Cala Castell. La servitud d’accés permetrà reobrir aquest camí al públic, però perquè això passi falta definir en quines condicions es produirà aquesta obertura i que l’Ajuntament de Pollença torni a modificar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), un procés que, com a mínim, durarà sis mesos.

Per què es va suspendre l’accés, i per què ara es podrà tornar a permetre?

Més concretament, el que ha aprovat el Consell de Govern és una modificació del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana. La modificació exclou la totalitat del camí de Ternelles de les zones d’exclusió, unes zones on no està autoritzat l’ús recreatiu per ser zones sensibles mediambientalment. Cal recordar que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va suspendre la servitud de pas del camí de Ternelles a causa del fet que els darrers metres abans d’arribar a Cala Castell varen ser inclosos dins una zona d’exclusió quan es va aprovar el primer PORN l’any 2007. L’argumentació del TSJIB per prohibir el pas va ser senzilla: si la servitud d’accés és per anar a la platja, però no s’hi pot anar a causa del PORN, s’ha de suspendre el dret d’accés a tot el camí.

Imatge del PORN abans de la modificació. Al cercle vermell, la zona d’exclusió que afecta al caí de Ternelles.

La reobertura del camí no serà immediata

Tot i que l’aprovació del decret és un pas ferm perquè finalment es torni a obrir el camí, encara s’han de dur a terme alguns tràmits que faran que l’accés no es produeixi fins d’aquí a mig any, com a mínim. Primer de tot, la Conselleria de Medi ambient ha de definir en quines condicions s’ha de produir l’obertura. Aquestes condicions poden ser més o manco restrictives. Per exemple, es podria limitar l’accés a un nombre determinat de persones cada dia, o limitar l’accés només a determinades èpoques de l’any.

Però el que pot retardar més temps la reobertura del camí és que l’Ajuntament de Pollença ha d’aprovar una modificació puntual del PGOU que retorni la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a pel camí de Ternelles. I és que l’any 2020 l’Ajuntament va ser obligat pel TSJIB a modificar el PGOU per suspendre la servitud d’accés. Ara aquest procés s’ha de fer a la inversa, però es tracta d’un procediment que té una durada mínima de sis mesos i que es pot allargar indefinidament.

PUBLICITAT

També es podrà anar a mirador de la Creueta, legalment…

El decret aprovat pel consell de Govern també ha corregit un error del PORN. I és que el camí per arribar al mirador del Colomer també estava inclòs dins d’una zona d’exclusió, per la qual cosa, teòricament, fins ara no s’hi podia accedir. Ara, el mirador del Colomer ja està exclòs de les zones d’exclusió.

PUBLICITAT