PUBLIQUEN EL PRIMER CATÀLEG DE FLORA MICOLÒGICA DE L’ALBUFERETA

150

La Reserva Natural de l’Albufereta compta amb el primer catàleg de funga, elaborat pels micòlegs Josep Ll. Siquier, Joan C. Salom, Àngel Pintos i Joan Planas. Els quatre autors han recopilat 99 espècies en aquest document, que forma part d’un article més extens. En ell hi apareixen 20 espècies noves per a la Reserva Natural de l’Albufereta i 12 són noves citacions per a les Illes Balears.

De les espècies catalogades calen destacar, per la seva raresa, l’Agaricus moellerianus, un xampinyó molt poc citat a tota Europa; l’Apiospora balearica, descoberta com a espècie nova a l’any 2019 per un dels autors del treball (À. Pintos); i la Paratricharina poiraultii, que es creia desapareguda després que la darrera citació fos l’any 1905 i retrobada cent anys més tard a Croàcia i a la península ibèrica.

El catàleg pertany a un article publicat a la Revista Catalana de Micologia. En ell, s’hi troben ordenades alfabèticament les espècies citades amb anterioritat a la Reserva, com les recentment estudiades, la localitat i hàbitat on es troben, fotografies i una descripció de la metodologia emprada per identificar les espècies i fer-ne descripcions microscòpiques i cultius purs.

Dos dels autors, Joan C. Salom i Josep Ll. Siquier, han elaborat els catàlegs del Parc Natural de Mondragó (2007), Monument Natural de Ses Fonts Ufanes (2015) i del Parc Nacional de Cabrera (2020). Aquests catàlegs són permanentment actualitzats amb noves troballes, com per exemple, les que es recol·lecten durant la jornada micològica anual que s’ofereix al públic i que s’organitza per al Parc Natural de Mondragó, amb un gran nombre de participants.

PUBLICITAT

A més, continuen treballant en l’elaboració del catàleg de fongs i mixomicets de les Illes Balears que es va publicar l’any 2013 i del qual està previst fer-ne una actualització d’aquí a poc temps amb 2316 tàxons catalogats fins ara.

El catàleg de la flora micològica de la Reserva Natural de l’Albufereta es pot consultar a l’enllaç: https://ca.balearsnatura.com/parque_natural/reserva-natural-de-salbufereta/#investigacion1PDFTornar

PUBLICITAT