PROP DE MIL TRES-CENTS ALUMNES D’INFANTIL I PRIMÀRIA COMENÇARAN EL CURS 2021/22

165
A partir de divendres, els alumnes retornaran a les aules.

Aquest divendres 10 de setembre, 1.298 alumnes de segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària començaran el curs 2021/22 al municipi de Pollença. D’aquests, 1.103 alumnes ho faran a centres públics i 195 al Centre Concertat Monti-Sion.

Aquest serà el segon curs que els escolars pollencins començaran amb pandèmia. Per tant, s’haurà de complir un protocol fixat per la conselleria d’Educació del Govern de les illes Balears que, entre altres mesures, contempla l’ús obligatori de la mascareta tant dins com fora de les aules per als alumnes majors de sis anys. Ara bé, a nivell educatiu, es recuperarà espai respecte la “normalitat”. Des dels centres eductius del municipi, ho han contat així.

Capacitat d’adaptació exemplar

Els 406 alumnes del CEIP Joan Mas de Pollença, iniciaran el curs 2021/22 amb la normalitat que permet la pandèmia de la covid-19. I és que, per segon curs consecutiu, la situació sanitària obliga a complir uns protocols per evitar contagis de coronavirus. En aquest sentit, la directora del centre, Lema Crespí, destaca la «capacitat d’adaptació exemplar que demostraren els alumnes el curs passat» i apunta a què «esperem que aquest curs millora la situació sanitària per poder retornar a la normalitat».

Cal destacar que els grups de quart i de cinquè d’Educació Primària es poden reagrupar tal i com contempla el protocol covid-19 d’aquest curs, mentre que els de segon i sisè han de mantenir els grups que es feren l’any passat, ja que, amb un hipotètic reagrupament, superarien les ràtios màximes. Per tant, hi haurà tres grups d’aquests dos cursos. La resta de cursos tendran dues línies.

PUBLICITAT

La «normalitat» també es veurà amb la reactivació dels tallers, «això sí, amb els grups classe i de manera puntual, mai mesclant distints grups», senyala Crespí.

Com l’any passat, es mantendran les entrades i sortides escalonades, «això sí, més relaxades, amb cinc minuts de diferència. I el pati continuarà zonificat», conclou Lema Crespí.

Durant aquest estiu, al CEIP Joan Mas, la conselleria d’Eduació ha substituït el paviment de quatre aules d’Educació Infantil.

A l’espera de resposta

Quan Punt Informatiu va parlar amb la directora del CEIP Costa i Llobera de Pollença, esperaven la resposta de la conselleria d’Educació per desdoblar el primer curs d’Educació Primària que està al límit de la ràtio permesa, ells valoren la idoneïtat de poder treballar en dos grups.

A l’espera de resposta, de moment, només cinquè i sisè mantendran els grups que es feren l’any passat, ja que superarien la ràtio permesa. La resta de cursos no estaran desdoblats.

Els 205 alumnes del CEIP Costa i Llobera continuaran amb les entrades i sortides escalonades cada cinc minuts i, aquest curs, «ja notarem alguns canvis com ara que els especialistes podran tornar entrar a les aules i els equip d’orientació podran fer la seva feina sense haver de compatibilitzar-la amb tutories», explicà la directora del centre, Maria Antònia Serra.

Sobre l’inici del curs 2021/22, Serra senyala que «els ambients no es faran com abans, però s’han adaptat i en podrem fer. Com també podrem fer tallers amb el grup classe, que ja és qualque cosa».

Al CEIP Costa i Llobera, durant l’estiu, s’han duit a terme algunes obres de manteniment com ara repintar els jocs del pati i canviar el trespol del gimnàs, entre altres cosetes. De fet, «l’Ajuntament ha fet tot allò que els demanàrem el mes de juny», conclou Maria Antònia Serra qui recorda que, a finals del curs passat, la Conselleria va instal·lar unes vidrieres noves.

Aquests són els números d’alumnes que divendres començaran el curs 2021/22 als centres educatius del municipi de Pollença.

Un primer trimestre molt semblant al curs passat

La directora del CEIP Bocchoris, Úrsula Perelló, avança que «almenys el primer trimestre serà molt semblant al curs passat pel que fa a les mesures covid-19». En aquest sentit, convé recordar que les obres per instal·lar un ascensor a aquell centre educatiu del Port de Pollença, tenen dos accessos tancats. Per aquest motiu, «alguns alumnes hauran d’entrar pel vial, almenys durant el temps que hi hagi obres», explica Perelló.

Dit això, cal destacar que 197 alumnes començaran el curs 2021/22 al CEIP Bocchoris. No hi ha cap grup desdoblat i, «tant els grups de suport com els especialistes deixaran de ser tutors, com varen ser el curs passat», senyala Úrsula Perelló.

Aquest curs s’avança cap a la normalitat, tot i que «els alumnes d’infantil no podran fer ambients més enllà de l’aula».

Quan Punt Informatiu va parlar amb la directora del CEIP Bocchoris, Úrsula Perelló, estaven pendents de l’arribada del substitut d’un dels mestres. És possible que, a hores d’ara, el tenguin.

Una «miseriona» de normalitat

El director del CEIP Miquel Capllonch del Port de Pollença, Joan Ramon Mateu, amb la boca molt petita, senyala que aquest curs 2021/22 «retornarem una miseriona a la normalitat». En aquest sentit, explica que «els tutors són tutors i l’equip de suport fa d’equip de suport». És més «podrem recuperar el projecte cooperatiu, sempre seguint el protocol vigent», manifesta Mateu.

Allò que més destaca Mateu és que «el CEIP Miquel Capllonch consolida la segona línia». De fet, és la primera vegada que, a Educació Infantil, tenen un grup desdoblat, si bé els altres dos estan en un sol grup. A Educació Primària, tots els nivells es reparteixen en dos o, fins i tot, en tres grups com és el cas dels de quart d’Educació Primària. Fet i fet, són 295 els alumnes que divendres 10 de setembre començaran el curs 2021/22 en aquell centre educatiu.

«Tots els professors són a files», comenta Joan Ramon Mateu. En aquest sentit, s’ha de destacar que aquest 2021/22 compten amb mig professor més respecte el curs passat.

Com s’ha dit, aplicaran el protocol vigent en aquests moments i, les entrades i sortides, es faran com feren el curs passat, però «només amb 5 minuts de marge».

Pel que fa les millores d’aquest estiu, Joan Ramon Mateu explica que «ens han instal·lat dues taules més al pati. Per altra banda, esperam que ens venguin a forrar una paret com a rocòdrom, que ens pintin el pati i ens sembrin arbres quan sigui el temps. Tot plegat forma part d’un projecte de pati que volem impulsar a llarg termini».

Recuperant espais

Al Centre Concertat Monti-Sion de Pollença, no només ofereixen l’educació obligatòria (Primària i Secundària), sinó també Infantil.

Aquest curs 2021/22, es tornen reagrupar tots els grups molts dels qual l’any passat s’hagueren de desdoblar en compliment de la normativa covid-19. Aquest les mesures permeten el reagrupament dels grups, sempre que es puguin complir unes ràtios i un distanciament.

Amb aquest reagruapaments, es recuperen espais que el curs passat estaven ocupats per alumnes i que aquest curs es tornaran destinar a finalitat educatives. De fet, la intenció del CC Monti-Sion és, en la mesura del possible, tornar fer tallers i recuperar les metodologies educatives que havien iniciat abans del parèntesi del curs passat, motivat per la pandèmia.

Finalment, cal apuntar que les entrades i sortides es faran més o menys com el curs passat, però encara de manera esglaonada i per diferents accessos.

Durant aquest estiu, s’han fet algunes petites obres de manteniment.

Al CEIP Bocchoris, el curs comença en obres per poder disposar del tan demanat ascensor a fi de fer el centre accessible per a tothom.
PUBLICITAT