PROJECTE EN MÀ, BOLÍGRAF I SUBRATLLADORS, PODEM POLLENÇA ES POSA EN LA PELL DELS VEÏNS DEL CAMÍ DE LLUC I AL·LEGA…

189
Foto: Unides Podem Pollença.

Projecte en mà, bolígraf i subratlladors tot l’àmbit d’actuació del projecte, Unides Podem Pollença va visitar la Carretera Vella de Lluc. D’aquesta manera, es va poder posar en la pell dels veïns a l’hora de presentar al·legacions al projecte de millora a la carretera Vella de Lluc a Pollença (TM de Pollença) aprovat inicialment el 26 de març de 2021.

I és que, si bé “la solució proposada de compaginar asfalt amb un espai reservat per vianants ens sembla, en conjunt, una molt bona proposta”, “havent estudiat el projecte (agraint la feina del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient) i havent analitzat amb el projecte en mà a la Carretera Vella de Lluc, així com havent escoltat la opinió i vivències dels veïns/es de la zona”, Unides Podem demana que “s’ampliï fins al començament de l’àmbit del PORN el paviment asfaltat, es re-construeixi amb més amplitud que l’actualment projectada un tros de paret en sec que limita amb el torrent, que es redueixin zones puntuals del paviment exclusiu per vianants i pilones separadores degut a factors com la poca visibilitat, zones de molta escorrentia d’aigua, pas estret, etc., i, finalment, que el límit de velocitat sigui de 40 km/h i que es limiti l’entrada a residents i autoritzats després de les places d’aparcament”. 

Coincidint també amb els veïns, Unides Podem sol·licita que “dins els límits legals establerts, s’accelerin els tràmits i que si les obres s’han de fer a l’estiu, es puguin fer”.

Per acabar, Unides Podem agraeix “la feina de totes les parts implicades, la paciència del veïnatge i la iniciativa del Consell Insular per re-valoritzar la zona i fer una proposta innovadora. També pensem que, com han reclamat els veïns i veïnes, s’han d’accelerar al màxim els tràmits pertinents i, sempre dins els marges legals, les obres es facin l’abans possible. De fet i com han manifestat, estarien d’acord en què es fessin a l’estiu, opció que també donam suport”.

PUBLICITAT
Actuació prevista i proposta revisió/actuació, encerclades en groc, font al·legacions UP
Foto: Unides Podem.

Resum de les al·legacions registrades per Unides Podem

Aquí teniu un breu resum de les principals al·legacions registrades per Unides Podem:

PRIMERA. – Ampliar fins el començament de l’àmbit del PORN el paviment asfaltat. Actualment la cartografia i el detall de pavimentació preveu aplicar la Mescla Bituminosa en Calent que serà acolorida de color terrós fins aproximadament uns 80 metres abans de l’inici del PORN. Per tant sol·licitem que es corregeixi i s’asfalti fins el PK 2+300.

SEGONA. – Hi ha projectada una actuació a una corba que limita amb el torrent de reconstruir un mur de pedra en sec i posar baranes de marès. Hem considerat, vist l’estat global d’aquell tram (PK 1+150 – PK 1+300 aproximadament) que s’ha de revisar la zona per ampliar l’actuació a més llocs, ja que s’ha trobat la paret en mal estat a més indrets:

TERCERA. – Una al·legació prou àmplia que preveu reduir en el global 770 metres aproximadament de carretera amb “2 vies”, substituint en els trams assenyalats el terreny compactat (pas per vianants) i les pilones per l’asfaltat (MBCA). Això implica també retirar unes 182 pilones de separació, 27 pilones reflectants i 6 senyals de tràfic. En general, es sol·licita que les zones que deixin de ser paviment “zona vianants” de terreny natural compactat i passin a ser “zona vehicles” sigui acolorida amb un color diferent de la MBCA, perquè la via tengui una zona més especifica per vianants. Els motius per proposar aquests canvis han estat diversos:

  • Escorrentia d’aigua a indrets on en episodis de pluja, el terreny compactat desapareixeria de seguida.
  • Zones de poca visibilitat que poden dificultar l’execució de les preferències de pas i la impossibilitat de tenir espai per garantir les maniobres.
  • Zones que són massa estretes per acollir amb garanties els 2 tipus de via.
  • Zones on la pavimentació existent (sobretot en el cas de 2 “pontets” fa inviable aplicar-hi a sobre la zona de vianants de terra compactada.

Com a reflexió relacionat amb aquesta al·legació, inclús ens inclinaríem perquè l’aposta definitiva no fos un paviment fet de terreny natural compactat. La ruta de pedra en sec, en aquest cas el GR-221 i com el seu nom indica, està feta en la seva majoria de trams de pedra col·locada al terra. Un art complex i alhora característic de la Serra de Tramuntana. Un vestigi del que transitaven els nostres avantpassats. Una forma de fer camins que ha perdurat a través de molts, molts anys. Sabem que el cost de fer-ho és molt elevat (hores de feina meticulosa i constant). Ara bé, pot ser si no ha pogut ser amb aquest projecte, la pròxima actuació sigui conjugar ruta de pedra en sec amb la via asfàltica. Això tindria una durada molt elevada, i convidaria els senderistes a transitar-la al màxim possible.

QUARTA. – Proposem que el límit de velocitat passi a ser en general a 40 km/h, mantenint-se a 20 km/h en els indrets on hi ha trams més estrets i preferències segons el sentit de circulació. També proposem que la senyal de “excepte autoritzats i residents” es situï després de les places d’aparcament i abans del primer gran pont, i no just a l’entrada de la Carretera (Pi de Son Grua).

La intenció del nou projecte és “millorar dràsticament” el paviment d’una carretera que “ha patit durant els últims anys un deteriorament molt important”. En aquets sentit, apunten que “l’últim asfaltat rebut té diverses dècades, i quan es va voler posar remei amb un paviment ecològic que reaprofitava el material existent mesclant-ho amb “ciment”, es va conjugar la mala execució de l’obra amb unes plogudes torrencials d’un caràcter extraordinari. Des del 2018 (data de l’actuació explicada), la carretera ha seguit empitjorant, fent-se més clots”.

A més a més, des d’Unides Podem, destaquen que “ens trobem en un indret que barreja uns valors paisatgístics inquantificables, així com una afluència considerable de tràfic: residents zona, turistes a l’estiu, tractors / camions que van a finques on es cultiva, etc., així com visitants que deixen els cotxes per fer excursions i els propis vianants o bicicleters/es que aprofiten el paisatge i el transitar pel GR-221”.

Podeu consultar íntegrament les al·legacions descarregant el document a través d’aquest enllaç: Al·legacions al projecte inicial de la Carretera Vella de Lluc, Unides Podem Pollença

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT