Prohibeixen estacionar a les places de Sant Jordi i Seglars

533

A partir d’aquesta setmana està prohibit estacionar a qualsevol hora del dia a la plaça Sant Jordi, entenen per estacionament parades superiors a dos minuts, segons la Llei de Trànsit. Ara hi ha senyals de transit temporals que així ho indiquen, però aviat s’instal·laran senyals fixes. Cal tenir en compte que la plaça i el carrer Sant Jordi és lloc de pas habitual per a un gran nombre de vehicles ja que és un dels pocs punts que comunica la barriada del Camp amb la resta del poble. D’altre banda a la plaça Sant Jordi hi ha una escoleta on hi ha gran nombre de parades a determinades hores, així com un hotel.

A la plaça dels Seglars també s’han instal·lat senyals temporals que prohibeixen estacionar, així com un piló removible al carrer de l’Horta per impedir el pas de vehicles a determinades hores del dia. De la Policia Local informen que, si bé, la prohibició d’estacionar a la plaça Sant Jordi es ferma, les restriccions a aplicar a la plaça dels Seglars encara estan per decidir.

Tot i això, expliquen que en un principi s’aplicarà la mateixa normativa que al casc antic, és a dir, es permetrà a la càrrega i descarrega entre les 23h i les 11h.

PUBLICITAT