PRESENTADA LA MEMÒRIA DE 2020 L’ESTALVI ÈTIC DE COLONYA

142
© Tomàs Moyà / Photographer www.tomasmoyaphoto.com

El centre cultural de la Misericòrdia de Palma va acollir, ahir 17 de juny, la presentació de la Memòria de l’Estalvi Ètic de Colonya Caixa Pollença de l’any 2020″.

L’acte va estar presidit per la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni del Govern de les Illes Balears, Aina Galmés, i el president de Colonya Caixa Pollença, Josep A. Cifre Rodríguez. 

Durant l’acte es va donar compte de l’activitat financera i social de l’Estalvi Ètic de Colonya en l’exercici 2020 i de les mesures i perspectives de futur. A més a més, al cicle de “Les veus de l’Estalvi Ètic”, donaren la paraula a les persones que comparteixen els valors de l’Estalvi Ètic i que destaquen pel seu compromís social. Així, es va comptar amb la visió del president de La Sonrisa Médica, Guillermo García, que va parlar entorn a “L’humor i la cura emocional; les eines més intel·ligents per fer front a l’adversitat” i també de la coordinadora de Projectes d’Amics de la Terra, Elisa Garcia, qui va parlar sobre “Amics de la Terra – ecologismo del local al global”.

CREIX LA CONFIANÇA EN L’ESTALVI ÈTIC

Les principals dades de la memòria de l’Estalvi Ètic de 2020 demostren que creix la confiança en aquest model financer basat en la transparència, l’ètica i la solidaritat. De fet, des de Colonya, asseguren que “s’està convertint en un referent ètic dins el sistema financer i dins la societat de les Illes Balears”. 

PUBLICITAT
  • ELS DIPÒSITS DE L’ESTALVI ÈTIC HAN SUPERAT ELS 202 MILIONS D’EUROS.

En el 2020, el saldo dels dipòsits han arribat als 202 milions d’euros, el que suposa un increment del 5 %. A 31 de desembre, ja hi havia més de 16.200 comptes oberts i el saldo mig supera els 12 mil euros.

  • PERSONES.

El número de titulars de comptes de l’Estalvi Ètic supera els 18.600, dels quals un 88%, corresponen a persones físiques.

  • DONACIONS.

L’import de les aportacions als fons de donacions de l’Estalvi Ètic corresponents a l’any 2020 ha estat de 377.617. Fins a 2020, les donacions dels impositors de l’Estalvi Ètic han superat els 2,5 milions d’euros.        

  • SUBVENCIONS.

Al 2020 s’han concedit 126 subvencions a entitats de les Illes per un import total de 152.000 €, prioritzant les actuacions de caire social i assistencial (67%). 

  • FINANÇAMENTS. 

Al 2020, s’han formalitzat 974 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 24 milions d’euros. 

© Tomàs Moyà / Photographer www.tomasmoyaphoto.com
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT