Presentació del llibre Els cognoms de les illes Balears a Can Bum

115

El proper divendres 4 de novembre, a les 19’30 hores, al local social i cultural de Can Bum (carrer Major, 40), es farà la presentació del llibre Els cognoms de les illes Balears, de Gabriel Bibiloni (Nova Editorial Moll, 2022).

Organitzat per la delegació pollencina de l’Obra Cultural Balear, la presentació anirà a càrrec de l’autor que parlarà sobre l’evolució històrica dels llinatges catalans a les illes Balears. Una bona oportunitat per conèixer millor la nostra antoponímia.

Els cognoms de les Illes Balears és una obra que recull els cognoms tradicionals de les Illes, entenent per tals els que hi han existit entre les conquestes catalanes del segle XIII i l’arribada de la immigració massiva en el segle XX. L’obra aporta informacions molt diverses de caràcter lingüístic (grafia normalitzada dels cognoms i grafies tradicionals, transcripció fonètica, etimologia i extensió geogràfica) i de caràcter històric (antiguitat dels cognoms, informacions sobre usos familiars, especialment entre la noblesa) i alhora mostra l’íntima relació entre antroponímia i toponímia, indicant els topònims balears que s’han creat a partir de cognoms.

Gabriel Bibiloni (Pòrtol, Marratxí, 1951) és un lingüista, doctor en Filologia Romànica (Catalana), professor de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent). S’ha dedicat als camps de la normativització i estandardització lingüístiques, les interferències lingüístiques, la dialectologia, la sociolingüística i l’onomàstica. Ha publicat Els noms dels carrers de Palma (1983), Llengua estàndard i variació lingüística (1997), Amb bones paraules (2012), Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (2013), El català de Mallorca. La fonètica (2016), entre altres llibres i articles.

PUBLICITAT
PUBLICITAT