PORTSIB COMENÇA LES OBRES A LA PRIMERA LÍNIA DEL MOLL

334

Avui, dilluns 8 de novembre, han de començar les obres de millora a la primera línia del Port de Polllença que durà terme el Govern a través de PortsIB per millorar l’eficiència energètica i les instal·lacions portuàries. A més a més, s’aprofitarà aquesta intervenció per millorar la xarxa actual de pluvials, optimitzant la seva capacitat, donat que actualment funciona d’una forma inadequada.


Es tracta d’un projecte de millora de la primera línia del Port de Pollença amb el recondicionament de l’aparcament i la zona de pèrgoles. La zona afectada pel present projecte queda enclavada entre la zona asfaltada d’aparcaments de vehicles, i la zona de vianants, on s’ubiquen un conjunt de pèrgoles sota les quals se situen una sèrie de casetes de venda de tiquets.


L’actuació consisteix en reasfaltar l’aparcament i renovació de paviments, també la demolició de les casetes de venda de tiquets existents i construcció de 12 casetes noves. Es condicionaran les pèrgoles existents per a instal·lar en les mateixes panells solars per a alimentació de dos punts de càrrega de vehicles elèctrics. Tot el projecte suposa una inversió d’aproximadament 800.000 euros, amb un termini d’execució de 4 mesos.

Per poder executar aquestes obres serà necessari el tancament de la zona d’aparcament regulat amb ORA que a partir d’avui deixa de funcionar.

PUBLICITAT

Millora dels paviments i de la xarxa de pluvials

Per una altra banda, els paviments de vianants d’aquesta zona presenten defectes de conservació. A l’haver dut a terme l’ajuntament una millora dels paviments del Passeig Saralegui, s’evidencia més el mal estat dels d’aquesta zona, de manera que es procedirà a la demolició del paviment existent en voreres, i a la col·locació de nou paviment amb tractament antibrutícia que doni continuïtat al conjunt. En aquesta intervenció es millorarà al mateix temps la xarxa actual de pluvials, optimitzant la seva capacitat, donat que actualment funciona d’una forma inadequada.


S’anivellaran completament les voreres i els paviments del passeig més proper a la mar per tal d’evitar qualsevol barrera arquitectònica i donar-li continuïtat al passeig. En conseqüència, s’adaptaran també les portes d’entrada dels pantalans al nou anivellament i es complementaran els escocells de les palmeres del passeig amb cautxú drenant.

Noves casetes i pèrgoles fotovoltàiques


Les casetes actuals de venda de tiquets presenten un aspecte molt envellit, a més, els mòduls són petits i no tenen la climatització necessària per treballar-hi a l’estiu, per la qual cosa es demoliran les 10 casetes existents i es construiran 12 noves estructures amb millores d’aïllament i eficiència energètica.


Respecte a les pèrgoles existents, s’aprofitaran al màxim, procedint a la seva adaptació per possibilitar la instal•lació d’aproximadament uns 80 m² de plaques fotovoltaiques. Gràcies als mòduls previstos es generaran un total de 22.437 kWh al llarg de l’any, evitant així unes emissions de CO₂ de 13.457 kg per any.

Reordenació de l’aparcament


Es reordenaran les places d’aparcament amb 2 noves places habilitades per a vehicles elèctrics amb els seus respectius punts de recàrrega amb 14,8 kW de potència total.


L’actuació del Port de Pollença s’emmarca dins una estratègia destinada a impulsar la mobilitat sostenible en un moment d’emergència climàtica, per tal d’ajudar a transformar el model de mobilitat, disminuir els gasos amb efecte hivernacle i continuar lluitant contra el canvi climàtic.

PUBLICITAT