Pollença posa a cobrament els impostos de 2022

383

L’Ajuntament de Pollença ha posat a cobrament els tributs municipals de 2022 per un total de 13.796.714’33 euros. Per aquest any el número de rebuts que s’emetran seran 50.411.

L’Ajuntament de Pollença te cedida la gestió tributària a l’Agència Tributària de les Illes Balears –ATIB- que tendrà el període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Pollença de l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2022. Els pagaments posteriors a aquesta data seran en executiva i tendran recàrrecs.

El totals que es posen a cobrament per imposts i taxes més detalladament són:

Imposts de vehicles de tracció mecànica 861.033’20 euros repartits en 13.832 registres.

PUBLICITAT

Imposts Béns Immobles (Urbana) 7.333.615’32 euros repartits en dues partides: 7.298.543,01 + 35.072,32 i un total de registres de 14.964.

Imposts Béns Immobles (Rústica) 1.690.580’42 euros repartits en dues partides: 1.683.331,48 + 7.248,94 i un total de registres de 3.166.

Cementeri 18.203 euros, repartits en 1.279 registres.

Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 217.118’53euros repartits en 191 registres

Taxes 3.676.163,85 repartides en un total de 16.979 registres.

Les taxes municipals són les de clavegueram, recollida de fems i residus sòlids, entrada de vehicles (guals), reserves de la via pública per aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies, instal·lació de caixers automàtics.

Des de l’ATIB recorden que ja no es remeten avisos de pagament de tributs en paper, però que es poden consultar, imprimir i/o pagar els rebuts s’ha d’accedir al Carter Virtual amb el vostre DNI/NIF i codi de contribuent a www.atib.es

Els tributs també es poden obtenir i pagar a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB. en el cas de Pollença en la situada al carrer Ramon y Cajal, 2, però que abans de la visita cal tenir cita prèvia.

Recordar que els contribuents que tenen domiciliats en una entitat bancària els pagaments dels tributs, aquests es carregaran en compte a partir del dia 17 de novembre.

El delegat d’Hisenda de l’Ajuntament de Pollença, David Alonso, ha manifestat que les quantitats que es posen a cobrament són molt similars a les dels anys anteriors. Pel que fa a les partides més quantioses que són l’IBI d’urbana i de rústica i també les taxes, Alonso afirma que el pagament en el termini voluntari està entorn del 90%; pel que fa a la resta d’imposts també succeeix el mateix excepte en l’Impost sobre vehicles que el que es cobra en voluntària està una mica per davall.

PUBLICITAT