POLLENÇA PARTICIPA AL PROJECTE TURISTA PER UN DIA

Pollença és un dels municipis que partipa al projecte “Turista per un dia”.