PLAÇA DE TOROS, PLAÇA DE CA LES MONNARES

612
Fotografia cedida per Mai Bachenköler.

Aquesta instantània té molts relats, alguns dels quals són externs; així que anem per parts.

D’entrada, allò més evident és la festa, una festa poc arrelada a Pollença, però que sembla ser que, durant un interval de temps, va tenir certa rellevància: els toros. La fotografia, de maig de 1959, capta una escena taurina, amb torero i vaquilla (no em sembla un brau, però…), unes tanques que delimiten l’arena del públic i els espectadors que, contràriament a allò clàssic del sol i l’ombra, estan a peu de plaça o en posició aèria damunt un buc, l’única construcció d’un lloc que esdevindrà la plaça de ca les Monnares.

I aquest és el segon relat, el de la plaça de ca les Monnares, probablement la zona de Pollença poble que més ha canviat durant el darrers cent anys. Seixanta anys més tard, als terrenys de l’actual plaça de ca les Monnares i en l’enquadrament de la fotografia que ens ocupa, només s’hi veu un edifici, un buc enmig del no res. Mica en mica es va anar urbanitzant aquell espai aleshores allunyat del centre (quines coses…!) i la plaça va prendre forma, forma de camp de futbol improvisat amb dues porteries i poca cosa més. Finalment, a finals dels anys 80 del passat segle XX, començaren les obres de l’aparcament soterrani, unes obres amb més penes que glòries, tot i que és innegable la visió de futur que, al seu moment, va tenir el consistori de l’època. I és que, si amb les places d’aparcament que hi ha davall de la plaça de ca les Monnares, manquen aparcaments a Pollença; de no existir, seria gros.

Però… tornem a la fotografia, a la darrera història, al secret que s’amaga rere aquest cartró amb una imatge captada en un instant. Resulta que la fotografia fou descoberta entre els objectes que quedaren dins la casa que es consolidà damunt aquell buc inicial que es va veure a la instantània. Per tant, un retrat curiós que la va remetre als orígens del seu habitatge. Són aquests petits detalls que donen ànima a les cases i que les converteixen en llars.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT