PERMÈS EL FRACCIONAMENT DE L’IRPF PER ALS TREBALLADORS QUE ESTAREN EN ERTO

100

Ahir, dimecres 7 d’abril, coincidint amb l’inici de la campanya de la declaració de la Renda, el govern espanyol va aprovar i publicà al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’Ordre Ministerial que permet fraccionar el pagament de l’IRPF en sis mesos per aquells treballadors que l’any passat varen estar en ERTO.

El fraccionament del pagament de l’IRPF és de caràcter voluntari i té com a objectiu “reduir l’impacte de la pandèmia de la covid-19 en el compliment de les obligacions tributàries”, segons va assenyalar el govern espanyol en un comunicat. Els treballadors afectats per un ERTO podran satisfer l’import en sis terminis entre juliol i desembre –els venciments seran els dies 20- i no se’ls aplicaran interessos.

En el cas d’aquells contribuents que hagin rebut abonaments no procedents o superiors als que li corresponen, el procediment serà diferents en funció de si el SEPE ha iniciat o completat l’expedient de reintegrament d’aquell excès en el moment de presentar la declaració, o si encara no s’ha iniciat l’expedient. Per això mateix, l’OCU aconsella als contribuents que han retornat els pagaments que repassin els esborranys i presentin la declaració amb l’import cobrat de forma correcta.

Declaració de la Renda 2020

Des d’ahir, 7 d’abril, fins al dimecres 30 de juny, els contribuents poden sol·licitar i presentar per Internet l’esborrany de la declaració de la Renda 2020.

PUBLICITAT

Aquí teniu algunes de les dates clau per presentar la declaració:

 • 7 d’abril: S’obre el termini per presentar online la declaració de la Renda 2020, a través del programa Renda Web.
 • 4 de maig: S’obre el termini per sol·licitar cita prèvia (telefònicament o telemàticament) per a la presentació telefònica. Es prolongarà fins al 29 de juny.
 • 6 de maig: Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2020.
 • 27 de maig: S’obre el termini per sol·licitar cita prèvia per a la presentació de manera presencial de la declaració.
 • 25 de juny: Finalitza el termini per a presentar les declaracions de la renda amb domiciliació bancària i resultat a ingressar.
 • 30 de juny: Finalitza el termini per a presentar la declaració de la renda.
 • 5 de novembre: Data límit per a realitzar el segon pagament en cas de sol·licitar pagament fraccionat en una Declaració amb resultat a pagar. El primer s’ha de realitzar en presentar la Declaració.

Novetats Renda 2020

Respecte l’exercici anterior i a més de permetre el fraccionament de l’IRPF a les persones que estaren en ERTO, la campanya de la declaració de la Renda 2020 presenta les següents novetats:

 • Els treballadors subjectes a ERTO tenen l’obligació de declarar les prestacions rebudes, ja que són considerades com a rendiment del treball i estan subjectes al gravamen corresponent. Així mateix hi ha dues excepcions: si els imports rebuts pels diferents pagadors no superen els 1.500 euros i la suma total dels rendiments de treball no supera els 22.000 euros; o si l’import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, però la suma total de rendiments del treball percebuts en l’exercici no supera els 14.000 euros.
 • També han de fer la declaració de la renda els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital d’acord amb el que estableix l’article 33 del Reial Decret que l’aprova.
 • La prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms també s’ha de declarar en ser considerada com a rendiment del treball.
 • Puja en dos punts la tributació en IRPF per a les rendes de treball superiors als 300.000 euros anuals.
 • També s’incrementa en tres punts la tributació de les rendes de capital i d’estalvi a partir dels 200.000 euros, que tributaran al 26 per cent.
 • Per aquest any fiscal (2021), es redueix de 8.000 euros a 2.000 euros el límit d’aportacions màximes als plans de pensions individuals, mentre que s’eleva el límit conjunt de reducció (partícip i empresa) de 8.000 a 10.000 euros en els plans d’empresa. De la mateixa manera, es redueixen les aportacions que pot fer un cònjuge (fins a 1.000 euros l’any) a un pla de pensions individual i les de les assegurances privades de dependència (fins a 2.000 euros).
 • Cal destacar que, a partir d’aquest any, els contribuents poden obtenir l’esborrany de la declaració de la renda a través del Servei de tramitació de l’esborrany/declaració (Renda WEB).
 • Per qualsevol dubte sobre la declaració de la Renda 2020, podeu accedir a la web de l’Agència Tributària.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT