ORIGENS I EVOLUCIÓ DE CA LES MUNNARES I EL CAMPDE L’OM

681

Mirant una imatge aèria de l’entrada de Pollença de l’any 1956 i una del 2021 gairebé ningú seria capaç d’endevinar que es tracta del mateix lloc. I és que els darrers 50 anys aquesta ha estat una de les zones del poble que més canvis ha sofert. Superposant les imatges que ens ofereix la Fototeca del Servei d’Informació Territorial de les Illes (SITIBSA), podem veure l’evolució que ha patit aquesta part del municipi, que ha passat de ser tot camp a tenir una nova carretera, i un grapat de carrers, pisos i negocis; a més de la plaça més gran del municipi.

A continuació enumeram alguns canvis fàcilment observables en les diferents imatges que es van superposant. Aconsellam anar pausant el reproductor per veure els canvis més en detall.

  • 1956 – No existia la plaça de ca les Munnares i el poble realment començava al carrer del Jonquet.
  • 1984 – Ha nat un nou barri a Pollença amb una nova plaça, ca les Munnares. S’ha construït una carretera que permet comunicar el Port de Pollença i Sa Pobla, li diuen la carretera nova. L’antiga carretera ara és el carrer Cecili Metel.
  • 1989 – Encara queden solars per construir al nou barri. La plaça de cales Munares és de grava, els nins hi juguen a futbol, i per la fira hi posen els cotxets.
  • 1995 – S’ha fet una nova plaça de ca les Munares, amb moltes jardineres i tones de ciment. A la part de baix hi ha un nou aparcament propens a les inundacions.
  • 2000 – S’ha fet un nou edifici al solar situat entre ca les Munares i el carrer Ermità Torrandell.
  • 2006 – Es construeix una rotonda a l’inici de la carretera d’Alcúdia just a davant del parquing del nou pavelló del poliesportiu. Es fa un nou edifici a un solar que encara quedava buit entre els carrers Reina Maria Cristina i Philip Newman. Es fa una parc infantil a ca lesMunares.
  • 2008 – Fan la fotografia en diumenge i la plaça és plena de marxandets.
  • 2018 – Desapareixen les garangoles hexagonals amb tarongers que ocupaven bona part de la plaça de ca les Munares.
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital