OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR PLAÇA A LES ESCOLETES DE 0 A 3 ANYS

94
Foto: Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les illes Balears.

El 31 de març acaba el termini per a sol·licitar plaça per als alumnes de primer cicle d’educació infantil, això és els nins i nines d’entre 0 i tres anys, per al curs 2021/2022.

La sol·licitud s’ha de fer tant per aquells infants que vulguin anar a centres públics que componen la xarxa pública d’escoletes com als centres privats que componen la xarxa complementària a la xarxa pública d’escoletes de les illes Balears.

Una vegada s’hagi sol·licita la plaça, el calendari serà aquest:

  • Publicació llistes provisionals: 14 de maig.
  • Reclamacions: del 17 al 19 de maig.
  • Llistes definitives: 31 de maig.
  • Matrícula als centres: de l’1 al 16 de juny.

Sol·licitud

Fins al 31 de març, les famílies poden realitzar el tràmit de manera telemàtica, a la web de la Conselleria, que és la manera preferent de fer-ho, o mitjançant cita prèvia als centres triats en primera opció i altres llocs habilitats pels ajuntaments i altres titulars per fer aquesta tramitació.

PUBLICITAT

Cal recordar que als infants nascuts l’any 2021 els correspon 1r d’educació infantil, als nascuts el 2020, 2n, i als nascuts el 2019, 3r. Per tant, a l’hora de fer la tramitació i fer la sol·licitud de plaça les famílies s’han de guiar per la data de naixement.

A Pollença, les famílies poden optar per a l’Escola Infantil (EI) de titularitat municipal La Gola, situada al carrer Magallanes, número 32 del Port de Pollença (a la qual podeu contactar a través del correu electrònic eilagola@estudi6.com o, entre les 8 i les 9 del matí, a través del telèfon 971530015) i el Centre d’Educació Infantil (CEI) Voliaina, situada al carrer Philip Newman, número 5, de Pollença (amb el qual podeu contactar a través del correu electrònic cei.voliaina@gmail.com o, entre les 7’45 i les 9 hores, a través del telèfon 971531273).

A l’EI La Gola, tenen unes quotes estipulades pels seus titulars i poden ser bonificades segons els criteris establerts per l’ajuntament de Pollença. En els casos de quotes bonificades, la Conselleria fa una aportació del 80 per cent del que aporti l’administració titular que, en el cas de Pollença, és l’Ajuntament.

Al CEI Voliaina de Pollença que forma part de la xarxa complementària a la xarxa pública d’escoletes de les illes Balears. O sigui és un centre de titularitat privada que ha signat un conveni de col·laboració amb la conselleria d’Educació i Formació Professional.

Per tant, a Voliaina, és el centre que en determina les quotes. En aquest cas, les famílies poden sol·licitar ajuts per a la bonificació de les mensualitats a través de la convocatòria d’ajuts d’escolarització de la Conselleria d’Educació i Formació professional, que coincideix amb el període de matrícula. Aquestes sol·licituds s’han de fer a través dels centres, on s’hagi obtingut plaça i per tant, s’hagi materialitzat la matrícula de cara al curs 2021-2022.

Criteris d’admissió

Els criteris d’admissió, tant a La Gola com a Voliaina, són els mateixos que estableix la conselleria d’Educació i Formació Professional per a la resta d’etapes educatives, fent així possible el dret a l’escolarització dels infants de 0-3 anys independentment de les seves condicions personals. 

A través de la pàgina web de l’IEPI podreu accedir a informació útil sobre el procés d’escolarització de la primera infància.

PUBLICITAT