NIVELLS ALTS DE BACTERIS FECALS A LA DESEMBOCADURA DEL TORRENT SANT JORDI

516

L’Associació Defensa Port Pollença ha compartit a les xarxes socials els resultats de les analítiques realitzades a mostres d’aigua que es recolliren al Port de Pollença el dia 6 de Juliol de 2021. L’ASDEPP, amb el suport de la Fundació Marilles, s’ha proposat fer un seguiment continuat de la qualitat de l’aigua de la mar, del sediment i de l’arena a diferents punts de mostreig de la Badia de Pollença, entre els mesos de març i de setembre d’aquest 2021. Aquestes són les terceres analítiques que s’han realitzat enguany i han estat recollides i analitzades pel Centre Balear de Biologia Aplicada. Dels set punts on s’han recollit mostres, les úniques que han donat un nivells d’E. Coli superiors al màxim recomanat per al bany, han estat han estat les de la desembocadura del Torrent de Sant Jordi (P6). Aquestes mostres han donat uns nivells d’E. coli superiors a 800 UFC/100 ml.

Punts de mostreig de les analíques realitzades per l’ASDEPP

Segons les darreres analítiques realitzades per la Conselleria de Salud i Consum el dia 14 de juliol, que es poden consultar a aquesta pàgina, totes les platges de Pollença son aptes per al bany. Això sí, s’ha de dir que la Conselleria no te com a punt de mostreig la desembocadura del torrent Sant Jordi.

Quan les anteriors analítiques realitzades per l’ASDEPP, donaren un resultat similar a la desembocadura del torrent, el batle de Pollença, Bartomeu Cifre, va atribuir els alts nivells d’E. Coli a un funcionament deficient de la depuradora de Pollença, competència de la Conselleria de Medi Ambient.

PUBLICITAT
PUBLICITAT