Moció de l’oposició exigint el compliment de la legalitat a l’aparcament de Formentor

181

Aquest dijous 29 de setembre, hi ha sessió plenària amb caràcter ordinari com correspon als mesos imparells durant aquesta legislatura. Durant aquest Ple, els tres partits de l’oposició (Junts Avançam, Alternativa i Unides Podem) s’han unit per exigir a l’Ajuntament que compleixi amb la legalitat a l’aparcament de Formentor.

Aquesta és la tercera vegada que l’oposició reclama l’obertura de l’aparcament de Formentor que, des del mes de juny de 2021, és de titularitat municipal i, per tant, ha de ser gratuït. Per això, a través d’aquesta moció que es debatrà al Ple de dijous, demanaran a l’Ajuntament que “obligui la propietat de l’Hotel a deixar d’explotar l’aparcament de Formentor” i que s’obri l’aparcament “de forma gratuïta, mentre no s’aprovi l’ordenança que reguli els preus”.

I és que “com se sap, la societat mercantil “Immobiliària Formentor SAU” (propietària de l’hotel) explota, sense títol habilitant d’ocupació aquest aparcament, que des del mes de juny del 2021 és de titularitat municipal, com a cessió obligatòria per la llicència de reforma de l’hotel”, apunten des de l’oposició.

Per tot això, a través de la moció, proposen:

PUBLICITAT
  1. L’immediat cessament de de l’explotació, sense títol habilitant, de dit aparcament per l’empresa INMOBILIARIA FORMENTOR SAU.
  2. Que la Intervenció municipal, demani quanta documentació  i informes tècnics, econòmics i jurídics que estimi pertinents, i dictamini sobre els ingressos obtinguts per l’empresa explotadora dels aparcaments des del passat 18/06/2021 fins la data de cessament efectiu de l’explotació, com a base perquè l’Ajuntament articuli les accions que legalment correspongui contra  l’empresa  INMOBILIARIA FORMENTOR SAU.
  3. Requerir a INMOBILIARIA FORMENTOR SAU, perquè en un termini de 10 dies hàbils presenti davant la Intervenció municipal els comptes societaris, estats comptables i justificants actualitzats d’ingressos  i despeses de l’explotació de l’aparcament des del passat 18/06/2021.
  4.   La immediata obertura a l’ús públic general de dit aparcament.

PUBLICITAT