MASCARETA OBLIGATÒRIA I ALTRES MESURES PER CONTROLAR LA COVID-19

695

Més enllà de les sancions amb què es vol acabar amb botellots i altres aglomeracions de persones, principal focus d’expansió del coronavirus, la mascareta tornarà ser obligatòria als exteriors, on va caure fa just un mes, per mor de l’augment de contagis de covid-19. A més a més, al Consell de Govern que, de manera extraordinària se celebrarà avui, està previst aprovar altres mesures per controlar la cinquena onada de la pandèmia.

Ús de la mascareta

La mascareta és una de les eines més útils per evitar contagis de coronavirus. Per això mateix, quan no es pugui garantir una distància de seguretat d’un metre i mig o quan no hi hagi espai entre persones no convivents, tant en espais interiors com exteriors, la mascareta serà d’ús obligatori.

Reunions socials 

Les reunions socials i familiars fora de l’àmbit de convivància també estaran restringides en horari nocturn.

Més enllà de la distància de seguretat i de la mascareta, aquestes trobades estaran limitades també en horari nocturn des de la publicació de l’acord de Govern al BOIB i durant tot l’estiu, les reunions socials i familiars estaran subjectes al següents paràmetres:

PUBLICITAT
  1. Quan la incidència acumulada a catorze dies a l’illa sigui superior a 350 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 5 per cent en relació a llits de cures crítiques per covid-19 o del 2 per cent en relació a llits d’hospitalització per covid-19, no es permetran reunions socials o familiars de persones, en l’horari comprès entre les 2 i les 6 hores, excepte quan sigui entre persones que viuen en un mateix habitatge.
  2. Quan la incidència acumulada a catorze dies a l’illa sigui superior a 450 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 10 per cent en relació a llits de cures crítiques per covid-19 o del 5 per cent en relació a llits d’hospitalització per covid-19, no es permetran reunions socials o familiars de persones, en l’horari comprès entre les 1 i les 6 , excepte que es tracti de persones convivents.

Amb la situació sanitària actual, les reunions socials i familiars a Mallorca, Menorca i Eivissa estarien restringides entre la 1 i les 6 de la matinada, mentre que a Formentera, on la situació de la pandèmia és millor, no hi hauria limitacions horàries.

Ports i aeroports

Per altra banda, es tornaran prorrogar fins al 15 de setembre les mesures acordades el 14 de juny de 2021 segons les quals s’estableix el control a l’entrada de persones a les Illes Balears.

L’aplicació de controls sanitaris a ports i aeroports, així com també les limitacions de les reunions socials nocturnes estan subjectes a l’autorització del Tribunal Superior de Justícia. Per això mateix, el Consell de Govern insta l’Advocacia de la comunitat a presentar aquest acord davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, perquè el ratifiqui.

Amb l’autorització del Tribunal Superior de Justícia, les mesures s’han de publicar al BOIB, moment en què entraran en vigor i seran vigents durant un mes.

Altres mesures

Avui, dimarts 20 de juliol, el Consell de Govern extraordinari aprovarà altres mesures com ara:

Actes esportius

A Mallorca, com a Menorca i Eivissa, es permet l’assistència de públic a les competicions esportives i els entrenaments, amb les següents condicions:

–          En instal·lacions esportives cobertes, un 50 per cent de la cabuda fins a un màxim de 500 persones

–          En instal·lacions esportives descobertes, un 50 per cent de la cabuda fins a un màxim de 2.500 persones.

Actes culturals

A Mallorca, com a Menora i Eivissa, els actes culturals es poden celebrar amb el cent per cent de capacitat, si els assistents no superen les 300 persones i estiguin asseguts.

Llavors, sempre amb el públic assegut, es pot ocupar el 75 per cent d’espais culturals, sempre i quan no se superin les 500 persones en espais tancats i 2.500 persones en espais oberts.

Celebracions i cerimònies

A les cerimònies i celebracions nupcials, batejos, comunions i altres reunions similars, el públic no pot superar les 120 persones en exteriors i les 50 en interiors, sempre que aquestes xifres no superin el 50 per cent de la cabuda màxima.

Sigui com sigui, aquests esdeveniments han d’acabar a la una de la matinada com a màxim.

Parcs i platges

Des de les 22 fins a les 6 hores, aquests espais han d’estar tancats al públic a Mallorca, Menorca i Eivissa.

Festes populars i fires

D’acord amb la normativa covid-19 específica per a mercats ambulants, es permet fer fires i mostres. Les restriccions per a les paradetes de menjar són les mateixes limitacions que les terrasses de bars i restaurants.

La realització d’actes culturals, esportius i institucionals han de seguir les mesures corresponents per fer front a la covid-19. En qualsevol cas, es recomana que l’assistència s’organitzi per sistema de reserva prèvia a fi de garantir que no hi hagi risc d’aglomeracions.

Les representacions culturals tradicionals com els Cossiers, cavallets… s’han de desenvolupar en un entorn en què es pugui garantir el control d’accés del públic, la capacitat màxima de l’espai i el manteniment de la distància social.

Es poden fer ballades populars a l’aire lliure, sempre i quan els participants duguin mascareta per ballar.

No es permet la realització d’esdeveniments tipus sopar a la fresca, revetles ni correfocs.

Els programes de festes, cartells, imatges digitals… han de recordar les mesures de prevenció i de control que s’apliquen per fer front a la pandèmia.

A més a més, cal evitar desplaçaments entre municipis.

Establiments de restauració

Es permet el servei de restauració de bars, cafeteries i restaurants en espais interiors i en terrasses fins a la 1 de la matinada a Mallorca, Menorca i Eivissa, excepte si les ordenances municipals estableixin una hora de tancament anterior.

La capacitat màxima per taula es limita a 4 persones en interiors i a 8 persones en exteriors.

Aquestes mesures entraran en vigor dijous, 22 de juliol del 2021.

La intenció del Govern de les Illes Balears és salvar vides, contenir la pandèmia i davallar la incidència dels contagis. Per altra banda, també es preveu completar la vacunació de les persones majors de 16 anys.

PUBLICITAT