MARINA LLOBERA, CANDIDATA D’ALTERNATIVA PER POLLENÇA

205

– Quina motivació personal us ha empès a presentar-vos com a batlessa de Pollença?

Que sigui candidata a la batlia és circumstancial. Les raons són les mateixes per les quals em vaig ficar en política: o sigui canviar allò que no va bé i poder tenir un sistema més just.

– Com valorau els membres de la vostra candidatura?

PUBLICITAT

Molt bé, beníssim. El nostre equip té una cosa molt difícil de tenir en aquests moments: persones implicades, amb una militància activa durant tota la legislatura i no només el temps que dura la campanya.

A més a més, a la nostra candidatura, hi ha persones de totes les edats, amb més o menys experiència, amb diferents habilitats… però en tot cas preparats per a qüestions tècniques i pràctiques.

– Quins són els tres punts més importants del vostre programa?

L’eix més important és fer una política de justícia social; això és habitatge assequible, garantir els subministraments bàsics, fiscalitat progressiva…

Una altra línia bàsica és fer polítiques feministes en sentit ampli, i no només d’igualtat. Hem de tenir una mirada inclusiva i garantir tot allò que millora la vida de les dones i, per extensió de tothom. En aquest sentit, incloem posar en marxa una escoleta municipal a Pollença, millorar els parcs infantils i crear una zona per a infants a la plaça de ca les Monnares… i també l’atenció a la dependència.

I en tercer lloc s’ha de fer una aposta pel medi ambient, s’han d’impulsar polítiques ecologistes, dur una bona gestió de les àrees naturals… i, sobretot, és fonamental desenvolupar un pla de mobilitat per fer dels nuclis urbans zones més amables per als vianants, ciclistes…

– A l’hora de fer pactes, quines són les línies vermelles que no estau disposats a creuar?

Aquesta vegada no hem fet cap document que digui explícitament amb qui no pactarem. Ara bé, difícilment, podem pactar amb el PP o amb Tots per Pollença, perquè hi ha qüestions ideològiques que ens separen molt.
En tenir els resultats, dependrà dels resultats i de l’aritmètica quan decidirem què feim.

– Amb qui pactaríeu i amb qui no?

D’entrada, la nostra preferència és poder formar un pacte amb partits progressistes i, sobretot, en base al programa.

Amb la incògnita dels resultats, és molt difícil dir amb qui pactaries i amb qui no.

– Per quina raó us haurien de votar a vosaltres i no als altres partits?

Perquè som la garantia que hi pugui haver un govern progressista. La nostra intervenció en el futur govern permetrà fer polítiques d’esquerres. Per això, hem de tenir capacitat d’influir.

– Quants regidors creis que traureu?

Crec que tres els podem tenir, perquè els votants valoraran la feina que hem feta i també allò que podem arribar a fer si tenim capacitat d’influir en el futur govern.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT