L’OPOSICIÓ ACUSA L’EQUIP DE GOVERN DE DEIXAR PERDRE SET-CENTS MIL EUROS PER A LA NOVA ESCOLETA MUNICIPAL

215

Els partits de l’oposició acusen l’equip de govern de posar en perill la pèrdua de 712.028 euros per a la nova escoleta municipal de 0 a 3 anys de Pollença, en rebutjar la moció presentada per Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem amb la finalitat d’aprofitar “la subvenció per a la creació d´una escoleta pública d´eduació infantil de 0-3 anys al nucli de població de Pollença, tergiversant el sentit de la mateixa i l’únic acord que hi constava”, segons diuen a través d’una nota de premsa.

A través del mateix comunicat, l’oposició apunta que l’equip de govern ha votat en contra d’un acord que diu literalment així: “L´Ajuntament de Pollença, de forma prioritària, donarà compliment al conveni subscrit amb la Conselleria d’Educació amb l’objectiu d’aprofitar la subvenció. Per això, iniciarà el procediment per a l’habilitació d’un espai i la licitació del servei  per a la creació d´una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 al nucli de població de Pollença per tal que estigui finalitzada abans de setembre de 2024.”

A la sessió plenària celebrada aquest dimecres 26 de gener, els partits de l’oposició presentaren “una moció a favor de la construcció, de forma prioritària, d’una escoleta pública al nucli de població de Pollença amb l’objectiu de facilitar la conciliació familiar i laboral a les famílies del nostre poble”. En aquest sentit, recorden que “al nucli de població de Pollença hi ha una demanda de places d´educació 0-3 anys que fa necessari la creació d´un nou centre d´educació infantil”. Per això mateix, “a l’inici de la present legislatura ja es va debatre  i aprovar una moció presentada pel grup municipal de Junts Avançam amb l’objectiu que l´Ajuntament de Pollença, de forma prioritària, iniciàs el procediment per a l’habilitació d’un espai i la licitació del servei  per a la creació d´una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 al nucli de població de Pollença per tal que hagués pogut oferir el servei ja dins el curs escolar 2020 – 2021”.

“Dos anys i mig mes tard de l’acord de ple que instava a construir una nova escoleta, l’Ajuntament no disposa de cap espai alternatiu i manté la intenció de construir la nova escoleta 0-3 anys on actualment hi ha el Centre de Salut de Pollença. Aquest fet i de no disposar, ni voler cercar un espai alternatiu posa en perill la pèrdua de 712.028 euros per l’incompliment del conveni subscrit entre la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Pollença, ja que de forma improrrogable a setembre de 2024 el nou centre educatiu ha d’estar en funcionament”.

PUBLICITAT

Per tot això, “des dels grups de l’oposició vàrem manifestar la nostra preocupació i vàrem exigir a l’equip de govern la necessitat de cercar una ubicació alternativa com a mesura preventiva per si l’actual ubicació plantejada, que ens sembla adequada, no pugui ser adient finalment per garantir el compliment del conveni. Si tenim en compte el procés d’adjudicació, construcció i trasllat del servei a les noves dependències del centre de salut i la posterior licitació de les obres per a l’adaptació i habilitació de l’actual PAC en una escoleta 0-3 anys, és molt difícil que l’Ajuntament de Pollença compleixi els terminis i pugui donar compliment al conveni subscrit amb la Conselleria d’Educació. No és el desig de ningú que es perdi la subvenció actualment concedida”.

Finalment, conclouen que “des dels grups de l’oposició lamentam el tarannà autoritari i la mala educació mostrada per part de batle de Pollença durant el debat de la moció i la nul·la voluntat  a cercar solucions consensuades en benefici de l’educació pública 0-3 anys al nucli de Població de Pollença. Ens hem ofert a aportar solucions i posar colzes, oferint-nos a assistir a una Junta de Portaveus que es convoqui als efectes de discutir alternatives a la idea principal i actual”.

PUBLICITAT