LLISTA D’ESPERA PER A UNA NOVA ITV MÒBIL PER A VEHICLES AGRÍCOLES A POLLENÇA

186

Aquest dissabte 8 de maig, l’estació d’inspecció tècnica de vehicles ITV mòbil per a vehicles agrícoles serà a Pollença i ho farà al límit. De fet, ja hi ha un parell mallorquí de tractors en llista d’espera per a una nova ITV mòbil per a vehicles agrícoles a Pollença. I és que, a més dels que no hi han cabut, hi haurà aquells vehicles que dissabte no passin la inspecció i hagin de passar una segona ITV. Per tant, qui vulgui passar la ITV sense haver-se de desplaçar fins a Inca, on continuen fent inspecció a vehicles agrícoles, poden telefonar al 971532059 i els apuntaran a la llista d’espera per quan la ITV mòbil torni a Pollença.

Les ITV mòbils per a vehicles agrícoles són possibles gràcies a l’acord entre la conselleria insular de Mobilitat i Infraestructures i les associacions Asaja i Unió de Pagesos per coordinar i planificar les sortides de l’estació mòbil per a la inspecció tècnida de vehicles agrícoles. Tanmateix, però, aquest tipus de vehicles poden continuar anant a les estacions fixes de Palma, Inca i Manacor.

Aquest acord es va concretar el 25 de febrer amb el compromís, per part del departament insular, de desplaçar l’estació mòbil a diferents localitats de l’illa agrupant en cada sortida els vehicles que sol·liciten la inspecció per les organitzacions agràries. 

Fins ara era el propi personal de la Direcció Insular d’ITV i Activitats Classificades qui s’encarregava de programar els desplaçaments atenent, en la majoria de casos, les sol·licituds que es feien de manera particular. 

PUBLICITAT

Encara que les inspeccions tècniques per aquest tipus de vehicles, majoritàriament tractors i remolcs, es poden seguir fent a qualsevol de les estacions d’ITV de l’illa, el conseller insular de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, va assegurar que «milloram el servei facilitant la possibilitat de fer inspeccions in situ traslladant l’estació mòbil agrícola a un lloc comú planificat prèviament amb les associacions, que són qui millor coneixen les necessitats del sector. Estam  molt satisfets de l’acord aconseguit i de la bona coordinació. Vull agrair la bona disposició de les entitats així com la feina que han fet». 

A més, el responsable de Mobilitat i Infraestructures del Consell va afegir que «les limitacions de velocitat i les característiques específiques de circulació d’aquests vehicles fan que siguin molt més segurs per a tothom els desplaçaments acordats». 

Entre el 2016 i el 2020, el personal del Consell va tramitar 5.891 expedients de vehicles agrícoles. Cal puntualitzar que, en moltes ocasions, aquests expedients oberts poden implicar més d’una inspecció, ja que no tots són favorables en la primera visita i requereixen d’una segona.

Des de començaments del 2020, en què entrà en vigor el nou contracte per als serveis d’ITV, les inspeccions agrícoles les fa el personal de l’empresa General de Serveis ITV, SA, si bé la gestió directa, la supervisió i el control són competència del Consell.

L’acord preveu sortides per a tots els dissabtes de maig i juny a diferents municipis de l’illa en funció d’on siguin els pagesos que ho demanen. A partir d’aquestes dates s’anirà fent feina segons les necessitats. 

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT