L’IES Guillem Cifre de Colonya contra la LOMLOE

247

Ahir el claustre de professors de l’IES Guillem Cifre de Colonya, va votar contra la proposta pedagògica de la LOMLOE. Més enllà d’aquesta decisió, el professorat de l’Institut “demanam als companys de la resta d’instituts que facin el mateix com a mostra de protesta i malestar per la forma en la qual es vol aplicar la LOMLOE en la nostra comunitat”. I és que “consideram que abans que finalitzi el curs com a mínim la Conselleria hi hauria de fer canvis que són de la seva responsabilitat i respectar més l’esperit de la llei donant més autonomia i flexibilitat als centres”, senyalen. En aquest sentit, apunten que:

–  “La nova normativa, tant pel que fa a la tasca docent com a l’avaluació, ha de respectar l’autonomia dels centres, permetent  la seva adaptació a les diferents realitats, tant de l’alumnat i del  professorat com a la mateixa naturalesa de cada matèria”.

– ·La normativa i l’eina d’avaluació ha de ser més oberta i no fermada a percentatges tancats, respectant el que realment és l’esperit de la llei”. 

“Menys burocràcia, més autonomia i flexibilitat!”, conclou l’Assemblea de docents de l’IES Guillem Cifre de Colonya

PUBLICITAT
PUBLICITAT