L’ESTAT DENUNCIA LES BASES D’UNES SUBVENCIONS IDÈNTIQUES A LES QUE ATORGAVA EL PP

124

Per què s’han denunciat les subvencions al català que es donen a Pollença? La lògica duu a pensar que la redacció de les bases dona uns arguments legals per denunciar que altres subvencions no donen. Per tant, i seguint amb la lògica, cal mirar quins punts denuncia exactament el recurs interposat per l’Advocacia de l’Estat:


Per tant el recurs interpreta que es preten “eliminar el castella” per una sèrie de punts que diuen que es subvencionarà el que estigui “únicament en català”.

Però, arribats a aquest punt, una altra pregunta ve al cap és: si fa vint anys que es donen aquestes subvencions, que ha canviat ara? A continuació mostram alguns d’aquests punts citats pel recurs, en comparació als mateixos punts de les subvencions que es concediren el 2015, quan a Pollença governava el PP:

  • Bases 2018 punt 3.1:S’atorgaran subvencions per a l’elaboració d’impresos, rètols, etiquetes, bosses, paper d’embolicar, cartes de restaurant, etc. que siguin d’ús habitual i que estiguin només en llengua catalana.
  • Bases 2015 punt 3.1: S’atorgaran subvencions per a l’elaboració d’impresos, rètols, etiquetes, bosses, paper d’embolicar, cartes de restaurant, etc. que siguin d’ús habitual i que estiguin només en llengua catalana.
  • Bases 2018 punt 4.3.5: En el cas que la carta es faci únicament en català, l’Ajuntament es farà càrrec del cost total fins a un màxim de 350.00€.
  • Bases 2015 punt 4.3.5: En el cas que la carta es faci únicament en català, l’Ajuntament es farà càrrec del cost total fins a un màxim de 275.00€.
  • Bases 2018 punt 4.4.4: Per tal de poder sol·licitar la subvenció, aquests documents hauran d’estar únicament en català.
  • Bases 2015 punt 4.4.4: Per tal de poder sol·licitar la subvenció, aquests documents hauran d’estar únicament en català.
  • Bases 2018 punt 4.5.3: Per poder optar a la subvenció aquests impresos o el text del web hauran d’anar únicament en català, i el lloc web s’haurà de mantenir, com a mínim, durant dotze mesos.
  • Bases 2015 punt 4.5.3: Per poder optar a la subvenció aquests impresos o el text de la pàgina web hauran d’anar únicament en català.

Segons el tinent de batle Bartomeu Cifre, aquests “únicament en català”, lluny de voler eliminar el castellà, només hi són per “evitar picaresques de posar el català de manera testimonial just per rebre la subvenció”.

PUBLICITAT

A més, cal recordar que el plenari de l’Ajuntament de Pollença va votar a favor de concedir les subvencions per unanimitat, PP inclòs.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT