L’ESTALVI ÈTIC DE COLONYA DONA SUPORT AL RECULL TOPONÍMIC: MENORCA TALAIÒTICA EN LLENGUA DE SIGNES

137

L’Estalvi Ètic de Colonya dona suport al projecte que l’Associació de Persones Sordes de Menorca duu a terme amb l’objectiu de recollir la toponímia menorquina en llengua de signes. I és que ahir, divendres 3 de desermbre, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, a la Sala d’Actes del Museu de Menorca, al Pla des Monestir de Maó, es va presentar el segon volum del Recull Toponímic: Menorca Talaiòtica en Llengua de Signes.

Aquest projecte per transportar la toponímia de Menorca a la llengua de signes, forma part d’una de les línies d’actuació de l’Associació de Persones Sordes de Menorca que compta amb el suport de l’Estalvi Ètic de Colonya La promoció d’accions d’informació i difusió de les persones sordes, de la comunitat sorda i la llengua de signes i, també, de fomentar l’associacionisme i la participació sociocultural són objectius de Colonya Caixa Pollença.

Per això, amb l’objectiu de reivindicar l’ús de la llengua de signes, aquesta publicació promou la normalització lingüística en tots els àmbits, per tal de poder arribar a tota la ciutadania. En concret, aquest dossier, està dedicat a la Menorca Talaiòtic amb la qual cosa s’adhereixen i donen suport també a la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial de la UNESCO 2022.

El segon Recull Toponímic se centra en els signes propis dels principals jaciments prehistòrics de Menorca amb la finalitat de donar a conèixer la llengua de signes i la promoció sociocultural.

PUBLICITAT
PUBLICITAT