LES MATANCES DE LA COVID ARRUIXEN PER LLEI ELS GORRERS DE DARRERA HORA

S’ha acabat anar a matances a mirar, i molt menys presentar-se ben net i arreglat a l’hora de dinar. Així hauran de ser enguany les matances.