LES FESTES DEL MOLL COMENÇARAN AMB REMOR DE MAR

Avui comencen les Festes del Carme amb el pregó “Memòries i reflexions arran de mar” que pronunciarà el dentista Alfonso Jaume.