Les construccions a la costa i el clavegueram, principals problemes de la Badia

257

El pes de l’activitat humana ha influït en la pèrdua de diversitat en un sistema vulnerable com és la Badia, en tenir poca profunditat i poca circulació. Les causes són multifactorials però es poden resumir en dos tipus: les que es pateixen des de la terra i des de la mar.

Pel que fa al primer cas, destaquen les construccions a la costa i la planificació d’algunes urbanitzacions sobre infraestructures hidràuliques i una xarxa de clavegueram en mal estat.

Pel que fa a les de la mar, destaquen la navegació molt intensa, que provoca contaminació per hidrocarburs o fecals en el cas del mal buidatge de les sentines, així com l’ocupació il·legal del domini públic marítim-terrestre amb estructures de fondeig permanent.

Per tant, les solucions proposades van encaminades a actualitzar i condicionar les infraestructures com pugui ser la xarxa de clavegueram, així com reduir la pressió a la mar.

PUBLICITAT

Aquestes són algunes de les conclusions a què arribaren ahir els assistents a la segona reunió de la taula de treball per a la qualitat ambiental de la badia de Pollença per analitzar les principals conclusions dels estudis encomanats per analitzar les pressions que rep l’indret.

Durant la reunió, es varen presentar l’Informe integral sobre l’estat de les aigües i ecosistemes marins de la Badia de Pollença (IMEDEA), l’estudi ecològic dels impactes i estructures de fondeig permanents en la Badia de Pollença (Arrels Marines) – ambdós encarregats per l’Ajuntament de Pollença – i l’avaluació de l’estat actual del medi marí a la Badia de Pollença (Associació per a la Defensa del Port de Pollença). A partir d’aquests treballs científics, les diferents administracions podran prendre decisions d’acord amb les seves competències.

Assistiren a la taula representants de les diferents administracions implicades en la matèria, tant municipals com autonòmiques i estatals, així com les associacions i centres d’investigació que han elaborat els estudis, a més d’entitats veïnals, empresarials i conservacionistes.

Amb la convocatòria d’aquest grup de treball es dona compliment al compromís que va assolir la Conselleria de Medi Ambient i Territori amb les associacions conservacionistes i de veïnats de coordinar accions per solucionar els problemes de la Badia de Pollença.

PUBLICITAT