L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DEL PORT DE POLLENÇA PRESENTA L’INFORME FINAL

546

L’Associació en Defensa del Port de Pollença ha fet públic l’informe final de l’Estudi sobre l’avaluació de l’estat actual del medi marí de la Badia de Pollença, que ha realitzat el Centre Balear de Biologia Aplicada SL. Entre els paràmetres analitzats, l’estudi deixa constància dels constants abocaments d’aigúes fecals a la Badia.

Els mostrejos 1, 2, 4, 5, 7, 8 i 10 demostren que les concentracions de contaminació fecal estan per damunt dels valors de referència de la conselleria de Salut i Consum motiu pel qual es considera les aigües com a no aptes per al bany. A més a més, l’informa senyala que els punts de mostrejos són molt propers a la costa i la majoria estan situats dins les zones de bany restrigides al trànsit marítim. Per això, “es pdoria deduir que l’origen d’aquesta contaminació prové d’algun abocament terrestre”, apunten a les conclusions.

En vistes al futur, l’estudi senyala que seria interessant realitzar un estudi de dinàmica litoral i realitzar simulacions per veure l’efecte que puguin tenir les diferents construccions de la costa que puguin influir en la renovació de l’aigua i el balanç de sediment.

Des de l’Associació en Defensa del Port de Pollença esperen que tant les administracions com la ciutadania col·laborin per solucionar els diferents problemes de la Badia de Pollença i així poder recuperar-la.

PUBLICITAT

Si voleu llegir l’informe sencer, és aquest:

PUBLICITAT